بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930571735
نام و نام خانوادگي : شهاب الدین نیکوخصال
عنوان پایان نامه : ارائه یک ساختار توزیع شده جدید به منظور مدیریت انرژی ریزشبکه ها باحضور انتقال بار،منابع تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر حسین میارنعیمی
چكيده : در چند سال اخیر، تغییراتی در نحوه بهره¬برداری شبکه و تجهیزاتی مورد استفاده رخ داده است. گسترش واحدهای تولید پراکنده و تجدیدپذیر مانند واحدهای بادی، خورشیدی و همچنین خودروهای الکتریکی از جمله تجهیزاتی هستند که در چند سال اخیر نفوذ بالایی در سیستم¬های قدرت داشته¬اند. از طرف دیگر، تغییراتی در ساختار و نحوه بهره¬برداری شبکه به وجود آمده است و ظهور بازار برق، تغییراتی را به وجود آورده است. از آنجا که تعداد تجهیزات اضافی هوشمند در شبکه¬ها رو به افزایش است، حجم اطلاعاتی مبادله شده نیز افزایش پیدا کرده است که این مورد می¬تواند در بهره¬برداری زمان واقعی سیستم، مسائلی را ایجاد نماید. در این پایان¬نامه یک ساختار برنامه¬ریزی و مدیریت توزیع شده برای ریزشبکه¬ها پیشنهاد شده است. در این ساختار، ریزشبکه توسط چندین عامل و به صورت غیرمتمرکز کنترل و برنامه¬ریزی می¬شوند. هر عامل وظیفه دارد که بارها، تولیدات پراکنده و خودروهای الکتریکی داخل محدوده خود را کنترل و مدیریت نماید. این مدیریت با توجه به هزینه خرید توان از شبکه برق اصلی (بازار برق بالادست) و واحدهای تولید پراکنده داخلی انجام می¬شود. در این ساختار همچنین، قابلیت جابجایی بار بین ساعات مختلف شبانه¬روز نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین هر عامل می¬تواند بخشی از توان مصرفی هر بار (در این پایان¬نامه 15% در نظر گرفته شده است) را بین ساعات مختلف شبانه¬روز جابجا نماید. این قابلیت می¬تواند منجر به کاهش بار در ساعات اوج بار و انتقال آن به ساعات کم¬باری شود که در نهایت منجر به کمینه شدن هزینه¬ها خواهد شد. ساختار پیشنهادی به شکل یک مسئله برنامه¬ریزی خطی آمیخته با عدد صحیح (MILP) مدل¬سازی شده و به کمک نرم¬افزار GAMS شبیه¬سازی شده است. این روش بر روی یک شبکه استاندارد IEEE تست و آزمایش شده است و نتایج آن در سناریوهای مختلف مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
كلمات كليدي : واژه‌هاي كليدي: برنامه¬ریزی تولید، ریزشبکه، توزیع شده، انرژی تجدیدپذیر.
تاريخ دفاع : 1396-10-27