بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940267385
نام و نام خانوادگي : مجتبی طاهریان فر
عنوان پایان نامه : طراحی آزمون های دی الکتریک برودتی ولتاژ فشارقوی برای تجهیزات الکتریکی ابررسانا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ارسلان حکمتی
استاد مشاور () : ,
چكيده : توسعه روز افزون صنعت در جهان و افزایش نمایی نیاز به انرژی الکتریکی و به تبع آن احداث شبکه های تولید ، انتقال و توزیع نیرو سبب شده، ضرورت تولید و انتقال بالای توان از اهمیت خاصی برخوردار شود. از طرفی نیز نحوه انتقال توان بالا با عنایت به موضوع کاهش تلفات ، موجب گردیده تا تجهیزات الکتریکی ابررسانایی که دارای مزایای بسیاری چون: بهبود کلی بازده ،کاهش اندازه، ظرفیت جریان دهی بالا و سازگاری با محیط زیست می باشند ، مورد توجه قرار گیرد . ابررساناهای دمای بالا (HTS) به دلیل عدم مقاومت در برابر جریان الکتریکی دارای ولتاژ، انقلابی در فن آوری صنعت برق محسوب می شوند، از اینرو تحقیقات در این خصوص با اقبال زیادی روبرو شده است. لذا در آینده نه چندان دور شاهد استفاده قابل توجه از تجهیزات ابررسانا در سیستم های قدرت خواهیم بود. این پیشرفت کمک خواهد کرد تا تولید، انتقال و استفاده از برق در ظرفیت های بسیار بالا، با ثبات بیشتر، افزایش بهره وری و با هزینه کمتر صورت پذیرد. از اینرو موسسات و مراکز تحقیقاتی بسیاری ترقیب شده اند تا با توسعه و تجاری سازی تجهیزات ابررسانا که قابلیت عملیاتی شدن در شبکه های قدرت با ولتاژ و جریان بالا را دارند، اقداماتی را صورت دهند . از سوی دیگر بکارگیری مطمئن هر تجهیز الکتریکی ساخته شده فارغ از نوع آن مستلزم تست و آزمایش آن تجهیز در شرایط محیطی خاص از پیش تعریف شده است تا از کارکرد و تعیین ویژگی های رفتاری تجهیز در آن شرایط اطمینان لازم حاصل شود. بنابراین انجام آزمونها و تحقیق و بررسی در خصوص تولید تجهیزات ابررسانا و اندازه گیری ویژگی های عملکردی آنها که در آزمایشگاه خاص انجام می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین استفاده از مراکز و امکانات تست در این خصوص به منظور پیشبرد فن آوری ابررسانایی ضروری خواهد بود. از طرفی مهمترین چالش پیشرو تجهیزات ابررسانای ولتاژ بالا عدم اطمینان از عملکرد صحیح ویژگی های عایق فشار قوی در محیطهای برودتی است . در این میان فقدان اطلاعاتی و روشهای انجام آزمون در خصوص تعیین ویژگی های عایقهای برودتی ولتاژ بالا مورد نیاز در سیستمهای قدرت ابررسانایی ما را برآن داشته تا تحقیقاتی در این زمینه را آغاز نماییم. واژه‌هاي كليدي: ابررسانایی، تجهیزات الکتریکی ولتاژ بالا، عایق برودتی، امکانات تست
كلمات كليدي : ابررسانایی، تجهیزات الکتریکی ولتاژ بالا، عایق برودتی، امکانات تست
تاريخ دفاع : 1397-06-13