بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930564123
نام و نام خانوادگي : سارا کریمی مقدم
عنوان پایان نامه : بررسی بیان ژن رتروویروس های درون زاد انسانی تیپ K در نمونه خون مبتلایان به سرطان سینه
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر روح ا.. درستکار
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید حسامی تکلو ,
چكيده : سرطان پستان یکی از شایع¬ترین سرطان¬های شناخته شده و عامل اصلی مرگ و میر در خانم¬ها به شمار می¬رود. در ایران نیز سرطان پستان، به عنوان پنجمین عامل مرگ و میر در بین خانم¬ها می-باشد.وجود تظاهرات ناهمگون و قابلیت درمان آن، لزوم تشخیص زودهنگام آن را مورد تأکید قرار می¬دهد. در صورت تشخيص سرطان پستان در مراحل اوليه و انجام درمان مناسب، طول عمر بيش از 90 درصد از مبتلايان بالا خواهد رفت. طبق گزارشات اخیر بدست آمده، افزایش قابل ملاحظه¬ای از رونویسی رتروویروس¬های درونزاد انسانی، که جزئی از قسمت هتروکروماتین ژنوم انسان محسوب می¬شوند و هیچ گونه عملکرد بیانی ندارند، در چندین رده از سرطان¬های انسانی از جمله سرطان پستان، به چشم می¬خورد. در سرطان پستان با افزایش رونویسی، میزان mRNA HERV-K موجود در خون بیماران به طور چشمگیری افزایش می¬یابد. از آنجایی که هنوز بیومارکری که حساسیت و اختصاصیت قابل قبولی را برای کاربرد کلینیکی در سرطان پستان داشته باشد، توسعه نیافته است، بررسی RNA های مربوط به HERV K در بیماران مبتلا به سرطان پستان در مراحل اولیه بیماری اهمیت فوق العاده¬ای می¬تواند داشته باشد؛ زیرا از این امر می توان بعنوان یک ابزار غربالگری در تشخیص سرطان پستان قبل از رسیدن به مراحل پیشرفته بیماری استفاده کرد. در این پژوهش با بررسی میزان بیان mRNA هم به صورت کیفی از طریق RT-PCR و هم به صورت کمی از طریق واکنش غیراختصاصی RealTime-PCR سعی در اثبات این موضوع شده است. در این پژوهش نمونه خون 40 بیمار مبتلا به سرطان پستان بستری شده در بیمارستان بقیه¬ ا.. ¬اعظم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش سبب اثبات افزایش بیان رترویروس های درونزاد انسانی(HERVs) در سرطان پستان شده است. از آنجا که میزان mRNA HERV-K موجود در خون بیماران مبتلا به سرطان پستان در مراحل نخست بیماری به طور چشمگیری افزایش می¬یابد، لذا پیش بینی می¬شود که بتوان از این عناصر متحرک ژنی به عنوان یک بیومارکر تشخیصی استفاده نمود. کلمات کلیدی: رتروویروسهای درونزاد انسانی، سرطان پستان، تشخیص، پیش آگهی، RT-PCR ، RealTime-PCR
كلمات كليدي : رتروویروسهای درونزاد انسانی، سرطان پستان، تشخیص، پیش آگهی، RT-PCR ،
تاريخ دفاع : 1395-11-10