بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900802031
نام و نام خانوادگي : هادی غلامپور
عنوان پایان نامه : بررسی نظریه‌های میدان همدیس در چهار بُعد
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك ذرات بنيادي و نظريه ميدانها
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدعلی گنجعلی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
فرزان مومني
چكيده : نظريه هاي ميدان به عنوان نظريه اي كه بر پايه مكانيك بنا شده است، در توضيح بسياري از پديده‌هاي مربوط به ذرات بنيادي و حتي پديده هايي در حوزه ماده چگال و فيزيك هسته اي بسيار موفق بوده است و توانسته است نتايج دقيق و توضيحات مناسب ارائه كند.اما به همه اين نتايج، برخي پرسشهاي پاسخ داده نشده همچنان در حوزه هاي مختلف ذرات بنيادي و ماده چگال باقي مانده است. جهت حل اين مشكلات راههاي مختلفي پيشنهاد شده است. گروهي از اين راه حلهاي جديد با بسط و گسترش نظريه هاي ميدان ارائه شده است.يكي از اين نظريه هاي ارائه شده نظريه ي ميدان همديس است. در اين پايان نامه با بررسي تقارنهاي همديس، به مطالعه ي نظريه هاي ميداني كه بر پايه ي اين تقارنها بنا شده است، مي پردازيم و سپس اثرها و نتايج مهمي كه ناشي از اين تقارنها بر روي نظريه هاي ميدان مي باشند، را مورد مطالعه قرار مي دهيم.
كلمات كليدي : میدان همدیس ، مكانيك ، ذرات بنيادي ، فيزيك هسته اي
تاريخ دفاع : 1394-11-29