بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940276600
نام و نام خانوادگي : مرجان باقری
عنوان پایان نامه : شبیه¬سازی دیود نورگسیل آلی (OLED) و بهبود عملکرد آن با اصلاح لایه تزریق الکترون
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید مهدی بنی هاشمی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
فرزانه عرب پور
چكيده : مطالعه و پژوهش در زمینه مواد قابل استفاده در لایه تزریق الکترون، یکی از مهمترین گام¬ها در جهت دستیابی به راندمان بالا و ولتاژ تحریک پایین در دیودهای نورگسیل آلی (OLED‌) به شمار می¬رود. در این تحقیق، با استفاده از ماده PH-PPV به عنوان لایه گسیل نور در ساختار یک نمونه OLED‌ پلیمری، برخی مواد معرفی شده به عنوان لایه تزریق الکترون نظیر NaSt، Al2O3 و TiO2 در نرم¬افزار سیلواکو شبیه¬سازی گردید. نتایج حاصله نشان دادند که استفاده از ماده Al2O3 به دلیل دارابون چگالی جریان بالا، درخشندگی بالا (cd/m2 13550)، ولتاژ تحریک (V 3/2) و ولتاژ کاری کم (V 05/4) از عملکرد مطلوبی در مقایسه با دو نمونه دیگر برخوردار است. علت این موضوع، بالابودن میدان الکتریکی (حدود 4/2 برابر میدان دو نمونه دیگر) ناشی از اختلاف سطوح LUMO بیشتر لایه¬های مختلف در این نمونه می¬باشد که نقش برجسته¬ای را در کمک به تزریق حامل¬های بار ایفا می¬کند. علاوه براین بازترکیب در این نمونه در ناحیه دور از الکترود رخ می¬دهد.ضمناً بالاترین راندمان خروجی مربوط به نمونه TiO2است که به بهبود تعادل بار ناشی از تزریق موثرتر الکترون¬ها نسبت داده می¬شود.
كلمات كليدي : دیود نورگسیل آلی ، OLED، تزریق الکترون
تاريخ دفاع : 1397-06-18