بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930317373
نام و نام خانوادگي : فاطمه مهري
عنوان پایان نامه : مطالعه و بهبود عملكرد ساختمان فولادي منتخب با استفاده از ميراگر ويسكوز و منطبق با مبحث 10 مقررات ملي ساختمان و نشريه بهسازي لرزه اي ويرايش 92
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
چكيده : طی سی سال گذشته کاهش پاسخ سازه ای ناشی از اثرات دینامیکی، توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده و این موضوع تحقیقات گسترده و رو به رشدی را به دنبال داشته است. روش سنتی برای کاهش خطرات لرزه ای عبارتست از طراحی سازه ها با ظرفیت مقاومتی کافی و توانایی تحمل تغییرشکل های نسبتا بزرگ یا همان شکل پذیری. بتدریج ایده ها و راهکارهای جدیدتری توسط دانشمندان و محققان برای این منظور ارایه شد، که مهمترین آن ها بکارگیری سیستم کنترل سازه ای است، به نحوی که تغییرشکل های سازه ای می تواند وارد محدوده غیرالاستیک شده یا در حد الاستیک باقی بماند. بطور کلی روش های کنترل سازه ای مرسوم و معمول به سه گروه غیرفعال ، فعال و نیمه فعال تقسیم بندی می شوند. ما در این تحقیق از میراگر ویسکوز برای کاهش پاسخ سازه استفاده کردیم که جز گروه غیرفعال کنترل سازه ها می باشد. این تحقیق شامل دو بخش است. در بخش اول به دنبال مکان بهینه برای میراگرها هستیم تا سیستم اتلاف انرژی ما بیشترین کارایی را داشته باشد. برای این منظور 4 حالت آرایش مختلف میراگرها در پلان مورد بررسی قرار گرفت. در بخش بعدی با توجه به آرایش بهینه میراگرها که در بخش اول به دست آمد، سه سازه با ارتفاع های مختلف (10 طبقه، 15 طبقه و 20 طبقه) در دو حالت با میراگر ویسکوز و بدون میراگر ویسکوز (در مجموع 6 سازه) در نرم افزار Sap2000 مدل سازی گردید. تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت سه زلزله کوبه و لوماپریتا و لندرز برروی نمونه های با میراگر ویسکوز و بدون میراگر ویسکوز انجام گرفت (18 حالت مختلف). در انتهای کار میزان درصد کاهش پاسخ های سازه (جابجایی و سرعت و شتاب) برای هریک از سازه های 10، 15 و 20 طبقه تحت زلزله کوبه، لوکاپریتا و لندرز ارایه گردید. کلید واژه ها: کنترل سازه- میراگرویسکوز- پاسخ سازه
كلمات كليدي : کنترل سازه- میراگرویسکوز- پاسخ سازه
تاريخ دفاع : 1397-03-23