بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930402433
نام و نام خانوادگي : حمیده نجفی چیمه
عنوان پایان نامه : شبیه سازی سلول خورشیدی پلیمری نرمال و بهبودعملکرد آن با استفاده از اثر پلاسمونیک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
فرزانه عربپور
چكيده : لزوم به¬کار¬گیری انرژی¬های نوین از جمله انرژی خورشید، سبب توجه به سلولهای خورشیدی شده¬است. در این میان سلولهای خورشیدی آلی به ¬خاطر مزایایی نظیر استفاده از روش پوشش¬دهی ساده و ارزانی، تنوع مواد آلی، شفافیت، انعطاف¬پذیری بسیار جذاب می¬باشد. نیمه¬هادی های ]لی معمولاً حامل بار بسیار کمتر و طول نفوذ اکسایتون بسیار کوتاهتری نسبت به نیمه¬هادی های معدنی دارند، این ویژگی ضخامت لایه فعال آنها را محدود می¬کند و لایه فعال نازک قادر به جذب خوب نور خورشید نمی¬باشد.روشهای مختلفی برای ¬بدام انداختن نور بکار رفته¬است، یکی از این روشها استفاده از اثر پلاسمونیک است. در این پایان¬نامه سلولهای خورشیدی پلیمری نرمال با حل معادلات ماکسول و هلموتز، توسط نرم¬افزار کامسول شبیه¬سازی شده است. ابتدا ساختار سلول خورشیدی آلی بدون قراردادن نانو ذرات، شبیه¬سازی و میزان جذب در آن با استفاده از نمودار تعداد فوتون¬های جذب شده در لایه فعال، بررسی شده است. سپس اثر قرار¬دادن نانو¬ذرات مختلف نقره و گرافن¬اکساید، با تغییر مکان نانو¬ذره در لایه¬های ساختار و تغییر فاصله بین نانو¬ذرات از یکدیگر، در تعداد فوتون جذب شده در لایه فعال مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آنها بهترین حالت برای بهبود جذب بدست آمد. بیشینه جذب در نانو¬ذره نقره با قطر 25mm در حالت آرایش مستطیلی و در ابعاد 4550 داشتیم.
كلمات كليدي : سلول خورشیدی، سلول خورشیدی پلیمری، بهبود جذب، کامسول، اثر پلاسمونیک
تاريخ دفاع : 1395-11-23