بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930599934
نام و نام خانوادگي : اردشیر فرزی
عنوان پایان نامه : مطالعه صنایع دستی سده میانه ایران برای بسته بندی خشکبار با رویکرد طراحی ساده
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار صامت حقیقی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ضرورت ناشي ازصادرات مواد غذايي و ارزش بالای آنها که حاصل سختي های توليد، مصرف منابع طبيعي و آلودگي زيست محيطي به جا مانده است، باعث شد موضوع اين پايان نامه ارتقای سطح ارزش مواد غذايي باشد. هدف دنبال شده اين بوده است که با بسته بندی مواد غذايي بجای فروش فله ای و نيز استفاده از فرصت های طراحي بومي، سطح کيفي بسته بندی های توليد شده در داخل ارتقا داده شود. مناسب است
كلمات كليدي : صادرات مواد غذايي - بسته بندی - طراحي بومي - کمینه گرایی -
تاريخ دفاع : 1397-06-21