بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950091656
نام و نام خانوادگي : مژده رجبی فقیهی
عنوان پایان نامه : رابطه هویت فردی(خودشناسی) تصویرگر با متن
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
هانیه شیخی
چكيده : خودشناسی همواره جزء دغدغه های بشری بوده و هست و یکی از خصائص بشری, جست و جوی کمال و کرامات انسانی است, انسان از بدو آفرینش و در طول حیات خود برای پاسخگویی به حوادثی که در حیطة زندگی‌اش رخ می‌دهد و نیز برای درک صحیح ناشناخته‌ها، به جستجوی خصوصیت الهه‌ها و ایزدها پرداخته است. بدین ترتیب اسطوره‌ها در برایند تخیلات انسانی قرار گرفته‌اند.شناخت هویت آدمی, یعنی "کیستی و چیستی خود " از دل مشغولی های اصلی اندیشمندان از گذشته تا کنون بوده است و یکی از دغدغه های مهم آدمی بوده است.در زمانه ما بسیاری در حوزه های مختلف معرفت بشری از شاخه های مختلف فلسفه و روانشناسی و علوم اجتماعی و حتی هنرو زیبایی شناسی پاسخ به این پرسش را سرلوحه تلاش های خود قرارداده و کوشیده اند تا" من " را کشف و تعریف کنند. از حقیقت هستی خود بی خبر است.با رسیدن انسان به این ساحت, به واسطه ابزار شناخت(عقل, حواس ظاهر و باطن)می تواند مراحل خودشناسی را کامل کند.و بر این باور هستم که میتوان این خود و درون و هویت شخصی را در آثار و تصویرسازی های ما هنرمندان به وضوح دید و حتی به مخاطب القا کرد.خودشناسی به ما می آموزد که از کجا آمده ایم, در کجاییم, و به کجا می رویم.از خدا آمده ایم و اکنون در حال غربت و تبعیدیم, و چون نیروی عشق ما راه به سوی خدا دارد از این حالت غربت و تبعید آگاه گشته ایم. کلید واژه ها: تصویر سازی, روانشناسی, شعر, فلسفه, مسائل اجتماعی
كلمات كليدي : تصویر سازی, روانشناسی, شعر, فلسفه, مسائل اجتماعی
تاريخ دفاع : 1397-06-04