بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523388
نام و نام خانوادگي : هدی میرمحمدی
عنوان پایان نامه : بررسی ویژگیهای بصری تصویرسازی های امریکا در دهه ی 50 و 60 میلادی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عبدالهادی شبیری نژاد
استاد مشاور () : ,
چكيده : آنچه در این تحقیق مورد بازبینی قرار گرفته بررسی ویژگیهای بصری و عواملی است که موجب پیشرفت و به اوج رسیدن تصویرسازی مجله ای در دهه ی 50 و 60 میلادی در امریکا شده و دوران طلایی را برای انتشارات آن دوران رقم زده است. هدف از ارائه ی این موضوع شناخت و معرفی سبکی از تصویرسازی با نام تصویرسازی لایف استایل است که مختص مجلات زنان و از آثار برجسته ی این دوران و حاصل تلاش تصویرگرانی از استودیویی بنام در نیویورک بوده که نگاه ویژه ای به موضوعات داستانی بر مبنای دو شخصیت اصلی(زن و مرد) و مسایل عاطفی بین آنها داشته اند. در این بین روایتگری و ویژگیهای بصری از قبیل ترکیب بندی، رنگ ، فشن و پترنهای انتزاعی برگرفته از جریانهای هنری معاصر مقوله ی اصلی و مورد توجه این سبک از تصویرسازی است. فرض نخست این پژوهش بر این قرار گرفته که این روایات و ویژگیهای بصری جای گرفته در آنها با مسائل اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی این دوره در ارتباط است و به دنبال آن به نظر می رسد که جریان های هنری هم دوره از قبیل هنر پاپ، آپ و گرایش های انتزاعی نیز موثر بوده است. روش این تحقیق براساس مطالعه و بررسی تحلیلی توصیفی، و در برخی موارد مقایسه ای برای درک بهتر نتایج است. یافته های این پژوهش با مراجعه به کتابخانه و مطالعه و ترجمه ی کتب و نسخه های متعددی از مجلات ایلاستریشن و همچنین مطالعه ی بصری آثار تصویرگران و مقایسه ی آنها با یکدیگر در طول این دو دهه می باشد که از طریق فیش برداری از منابع دست اول و همچنین بررسی مقالات و روزنامه های آنلاین در سایت های معتبر اینترنتی گردآوری شده است. مهمترین نتایج بدست آمده از این پژوهش شناخت مولفه های کلیدی و تاثیرگذار در این سبک از تصویرسازی و همچنین عوامل اوج و افول آن که می تواند در عرصه ی تصویرسازی داستانی ایران نیز نمود یابد. از جمله این نتایج ارتباط مستقیم این تصویرسازی ها با پیشرفت هایی بود که در فرهنگ ، جامعه و استایل زندگی رخ داد، بعضا به مد تبدیل شد، و در روایت های این تصویرسازی ها به صورت داستان هایی عاطفی با فرمت دخترپسری که موضوع باب زمانه بود رخنه کرد و جزِ لاینفک این تصویرسازی ها شد. تفاوت هایی که به مرور در شیوه ی هر کدام از این تصویرگران مشخص شد نشان از رابطه ی موازی این آثار با جریان های هنری معاصر خود بود. از همان اواسط دهه ی 50 در برخی از این تصویرسازی ها علاقه به انتزاع و فضای منفی نمایان شد و در دهه ی60 به مرور در آثار برخی از تصویرگران فیگورها انتزاعی تر شده و سطوح تخت و لکه های رنگی و تاثیرات بافتی آن بیشتر روی کار آمدند. به نحوی که سبک براش رهاتر شد و رنگ های زنده و درخشان دهه ی 50 در یکدیگر ادغام شدند و در دهه ی 60 به صورت تنالیته های قرمز،نارنجی و قهوه ای به عنوان رنگ های غالب جایگزین شدند. شیوه ی کاملا رئالیستی حاکی از ارتباط تنگاتنگ تصویرسازی با عکاسی بود که تصویرسازی برای رقابت با آن تخیل و شیوه هایی بصری را از طریق بازی با پرسپکتیو و ترکیب بندی های نامتعارف مثل تغییر فوکوس تصویر به سمت لبه های بیرونی اتخاذ نمود. و در نهایت آنچه یک تصویرسازی باید بیان کند مهمترین چیزی است که باید به آن پرداخت. و پس از آن ترکیب بندی شورانگیزی از خطوط و سطوح و توده ای از رنگ است که آن را تکمیل می کند.
كلمات كليدي : تصویرسازی، امریکا
تاريخ دفاع : 1395-04-29