بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930270543
نام و نام خانوادگي : بهارک بنی حسینی
عنوان پایان نامه : بازآفرینی محورهای فرسوده تجاری شهری با رویکرد ارتقاء پایدار BID (خیابان امین الملک منطقه 17 شهرداری تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ناصر بنیادی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پویان شهابیان ,
چكيده : تهيه طرح‌های توسعه شهري با رويکردها و مباني نظري گذشته و چارچوب‌های سنتي نمی‌تواند پاسخگوي نيازهاي بشري امروز باشد. اين طرح‌ها بر مبناي الگويي خطي و هدف‌گرا، به سمت هدف خاصي حرکت می‌کنند که در بيشتر موارد هم به اين هدف دست نمی‌یابند. ايستايي، غیرقابل انعطاف بودن و از همه مهم‌تر دخالت ندادن مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی ازجمله دلايل شکست اين طرح‌ها است. طرح‌های توسعه شهري به‌عنوان ابزار کنترل و نظارت بر توسعه شهري تلقي می‌شوند، لذا اين ابزار بايد با دقت و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي و منطبق بر نيازهاي روز جامعه و مردم باشند. در شرايط فعلي طرح‌های شهری مبناي قابل دفاعي براي تدقيق کاربری‌ها، توزيع تراكم و ضوابط ساخت‌وساز ندارند و ويژگي همگن ارائه‌شده در آن‌ها به شکل‌گیری محدوده‌های يكنواخت و عاري از هويت و زیبایی‌شناسی شهري منجر شده است. یکی از پهنه‌های شهری که در سال‌های اخیر دچار فرسودگی‌های عملکردی، کارکردی شده است محورهای تجاری فرسوده شهری می‌باشند این محورها درنتیجه کم‌توجهی مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری، دچار نابسامانی‌های متعدد گشته‌اند. طی دهه 1380 الی 1396 طرح‌های بازآفرینی متعدد در جهت نوسازی و بهسازی مسکن و محیط‌های شهری برنامه‌ریزی و اجراشده‌اند. اما تکلیف واحدها و خوشه‌های خرده‌فروشی در بافت‌های فرسوده مشخص نشده است. یکی از محورهای قدیمی شهر تهران، خیابان امین الملک واقع در منطقه 17 شهر تهران است که این محور ستون فقرات دو محله امام‌زاده حسن و آذری واقع در ناحیه 1 شهرداری منطقه 17 واقع‌شده است. هدف از این پژوهش، ارائه الگوی طراحی پایدار با بهره‌گیری از منابع و نظریه‌های برنامه ریزان و طراحان شهری می‌باشد همچنین در جهت مشارکت کسبه این محور، دخالت دادن نظرات مردم در جهت طراحی عملکردی تحقق‌پذیر نیست انجام‌شده است. روش تحلیل و طراحی در این پژوهش به‌صورت توصیفی با بهره‌گیری از پرسشنامه و پیمایش میدانی در محدوده بوده است و همچنین تحلیل‌های ارائه‌شده از طریق روش تحلیل SWOT انجام‌شده است. درنتیجه تحقیق ارائه‌شده ذی‌نفعان محور تمایلات متفاوتی درنتیجه اعتمادهایی شهرداری و متولیان طی سال‌های گذشته ارائه داده‌اند از یک‌سو دیدگاه منفی به این نهادها یکی از عوامل عدم بازآفرینی محور توسط کسبه بوده است از سوی دیگر قوانین و مقررات نوسازی و عوارض پرداخت مانع مهمی در جهت احیاء مطلوب در محور شده است. درنتیجه این عوامل چشم‌انداز و الگوی طراحی پایدار با توجه به عوامل ذکرشده ارائه‌شده است. واژگان کلیدی: بازآفرینی، محورهای شهری، رویکرد ارتقاء پایدار، خیابان امین الملک.
كلمات كليدي : بازآفرینی، محورهای شهری، رویکرد ارتقاء پایدار، خیابان امین الملک.
تاريخ دفاع : 1396-10-27