بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900741772
نام و نام خانوادگي : حسین قربانی
عنوان پایان نامه : ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی تقویت شده با روش های مهار بندی مختلف
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فلسفه طراحی لرزه ای آن است که سازه دارای شکل پذیری مناسبی باشد، در محدوده ایمنی جانی باشد، عملکرد مناسبی داشته باشد، فرو نریزد و تغییر شکل ها در آن کوچک باشند. امروزه روشهای فراوانی برای بهسازی لرزه ای ساختمان ها وجود دارد یکی ازاین روشها افزایش سختی جانبی می باشد بدین منظور افزودن انواع مهاربندها و یادیوار برشی درسازه ها به عنوان المان سازه ای جدید بسیارمتداول است. مهاربندهای هم محور متعارف درهنگام وقوع زلزله دارای عملکردی توام با نقص هستند. این نقیصه ناشی از اختلاف موجود مابین ظرفیت مهاربندها در کشش و فشار، خصوصا در بارگذاری متناوب مانند زلزله می باشد. مهاربندهای هم محور موجود دارای ظرفیت قابل قبولی در کشش هستند. لیکن در فشار در اثر کمانش مقاومت مناسبی ندارند. مهاربند مطلوب مهاربندی است که دارای ظرفیت یکسانی در کشش و فشار بوده و کمانش نکند. مهاربندهای کمانش ناپذیر (BRB) که نوع خاصی از میراگرهای هیسترزیس می باشند، می توانند در رفع این مشکل مفید واقع شوند. در اینگونه مهاربندها تسلیم به شکل موضعی رخ نمی دهد، بلکه توزیع آن در سراسر عضو متناسب و یکنواخت می باشد، بطوریکه انرژی مستهلک شده طی یک بارگذاری رفت و برگشتی مانند زلزله به حداکثر خود برسد.در این پایان نامه سعی شده با استفاده از نرم افزار Perform3D و دو روش تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیر خطی با در نظر گرفتن 3 شتابنگاشت و 3 ساختمان با تعداد طبقات 5و10و15 به ارزیابی ای دست یافت که ضمن تاثیر بسزای مهاربند در بهبود عملکرد لرزه ای ، مهاربند کمانش ناپذیر را به نوعی مناسب و موثر دانست. همچنین در نمودارهای نشان داده شده جابجایی مطلق و جابجایی نسبی تحت اثر زلزله های مفروض، اختلاف حداکثر دریفت یا تغییر مکان ها در حالت های قبل از بهسازی واضح است و مشاهده می شود با افزایش تعداد طبقات ساختمان ها نتایج تحلیل دینامیکی سازه ها پس از بهسازی به یکدیگر نزدیک خواهد بود.
كلمات كليدي : ساختمان های فولادي،روش های مهار بندی،
تاريخ دفاع : 1394-04-30