بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940071599
نام و نام خانوادگي : سحر بيرانوند
عنوان پایان نامه : اندازه گیری مجموع دوز جذبی برست مقابل در درمان سرطان سینه های بزرگ توسط شتابدهنده خطی در تکنیک های مختلف درمانی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد رهگشايي
چكيده : سرطان سینه پس از سرطان ریه شایع ترین علت مرگ و میر در زنان محسوب می شود که عامل 19 درصد از مرگ و میرهای وابسته به سرطان در زنان می باشد . سرطان سینه یکی از پنج سرطان رایج در ایران است. پرتودرمانی یا رادیوتراپی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های فیزیک پزشکی است. پرتودرمانی به درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می‌شوند یا از داروهای حاوی مواد نشاندارشده ساطع می‌شوند گویند. پرتو درمانی استفاده از پرتوهای یونساز برای ازبین بردن یا کوچک کردن بافت‌های سرطانی است. در این روش در اثر آسیب (DNA)، سلول‌های ناحیه درمان (بافت هدف) تخریب و ادامه رشد و تقسیم غیر ممکن می‌شود. تمامي تابش‌ها در اين مطالعه با دستگاه شتاب‌دهنده‌ی خطي پزشكي موجود در مركز رادیوتراپی روشنا، (شتاب‌دهنده‌ی خطي واریان باانرژی دوگانه‌ی فوتونی که با MV 6) انجام گرفت. براي اندازه گیری مجموع دوز جذبی پستان مقابل در درمان سرطان سینه های بزرگ توسط شتاب دهنده خطی در تکنیک های مختلف درمانی از فیلم گاف‌کرومیک (EBT3) و(TLD) استفاده شد ميزان دوز سطحي رسيده به ناحيه مرکزي ميدان تابشي پستان مقابل در صورت استفاده از تکنيک تصويربرداري سي تي اسکن اسپیرال 6/1 سانتی گری می باشد. در روش عادی قسمتی از بافت پستان مقابل در داخل میدان درمانی می باشد و تقریبا دوز کامل را دریافت می نماید . در لبه میدان درمانی مقدار دوز جذبی برابر با 85 درصد دوز تجویزی می باشد.در روش دو میدان تانژانت کنارهم بافت پستان مقابل در داخل میدان درمانی نمی آید در لبه میدان درمانی مقدار دوز جذبی برابر با 15 درصد دوز تجویزی می باشد . در روش دومیدان تانژانت و الکترون کنارهم بافت پستان مقابل در داخل میدان درمانی نمی آید در لبه میدان درمانی مقدار دوز جذبی برابر با 6 درصد دوز تجویزی میباشد . کلمات کلیدی: دوز جذبی ، پستان مقابل، سرطان ،سینه های بزرگ ، شتاب دهنده خطی
كلمات كليدي : دوز جذبی ، پستان مقابل، سرطان ،سینه های بزرگ ، شتاب دهنده خطی
تاريخ دفاع : 1397-04-26