بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940033185
نام و نام خانوادگي : ویدا فاخر
عنوان پایان نامه : تشخیص نقطه منفرد در تصاویر اثرانگشت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : بيوالکتريک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد دادگستر ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
کیوان معقولی
چكيده : تشخیص بیومتریک پیوند محکمی میان افراد و ویژگی‌های آن‌ها به‌عنوان صفات بیومتریک که قابلیت به اشتراک‌گذاری ندارند و یا تکثیر نمی‌شوند را فراهم می‌آورد، بیومتریک به‌عنوان روشی با سرعت زیاد، استفاده‌ آسان، صحت بالا، اطمینان‌پذیری و احتمال به سرقت رفتن کم می‌تواند جایگزینی بسیار مناسب و کارآمدی باشد. نقاط منفرد یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اثرانگشت هستند که شامل اطلاعات اصلی می‌باشند . اثرانگشت دارای برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های نسبتاً منظم و خاصی است که قسمت‌های برجسته را رگه و قسمت‌های فرورفتگی را شیار می‌نامند. در تصویر اثرانگشت، ساختارهای خاصی توسط گروهی از رگه‌ها به وجود می‌آیند. این ساختارها، ویژگی‌های اصلی(نقاط منفرد) و ظریف (کوچک) را تشکیل می‌دهند.ویژگی‌های اصلی، نقاطی مانند دلتا، قلب (هسته) هستند و ویژگی‌های ظریف را نقاطی مانند انتهای رگه، دوشاخه، رگه‌های کوتاه و جزیره تشکیل می‌دهند. نقطه‌ی قلب بالاترین یا پایین‌ترین رگه است که بیش‌ترین انحنا را دارد، دلتا مرکز تقاطع سه یا تعداد بیشتری از جهت‌ها است، با دانستن محل قرارگیری قلب و دلتا می‌توان اثرانگشت‌ها را به شش گروه تقسیم نمود، که شامل کمانی ساده، کمانی خیمه ایی، حلقه‌ی راست، حلقه‌ی چپ، پیچی و دوقلو می‌باشند. در این پایان‌نامه به‌منظور تشخیص مکان نقاط قلب و دلتا از ترکیب دو الگوریتم استفاده می‌شود، که در قسمت اول با استفاده از کوانتیزه کردن تصویر هموار جهتی در سطوح مختلف و بعدازآن یافتن نقاطی که در آن نقطه تمام سطوح دیده می‌شوند، این نقاط مکان حدودی نقاط منفرد را نشان می‌دهند، که با استفاده از اشتراک گیری نقاط کاندید در هر سطح از کوانتیزه مکان دقیق‌تر نقاط تشخیص داده می‌شود، سپس با استفاده از الگوریتم IPAN99 که بیش‌ترین انحنا را تشخیص می‌دهد نقاط کاندید مربوط به نقطه‌ی قلب بررسی می‌گردند و مکان دقیق نقطه قلب تشخیص داده می‌شود.
كلمات كليدي : کلیدواژه: بیومتریک، اثرانگشت، نقاط منفرد، نقطه قلب، نقطه دلتا، تصویر جهتی
تاريخ دفاع : 1397-08-22