بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950180527
نام و نام خانوادگي : لیلا یعقوبی زیندانلو
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر جنگ جهانی دوم بر هنر نقاشی در غرب (مطالعه موردی اروپا و آمریکا)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسرین عتیقه چی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در اين پژوهش به تأثیر جنگ جهانی دوم بر هنرمندان نقاش اروپا و آمریکا پرداخته شده است، همانگونه که در تاریخ جنگها، سبکها و تاکتیکهای جنگی، استفاده از هنر به روشنی دیده میشود. شروع جنگ جهانی دوم نیز وقفه‌ای اساسی در روند فعالیت‌های هنری اروپا و آمریکا پدید آورد. محافل هنری تعطیل شدند و دیگر مجالی برای آفرینش هنر باقی نماند و کشورهای اروپایی که همواره مبدأ حرکت‌های نو و جنجال‌برانگیز هنری بودند سایه‌ی مهیب جنگ و نیروهای اشغالگر را نمایان بر شئون گوناگون زندگی خود دیدند. در این بین بسیاری از نقاشان اروپایی ناگزیر به ماندن و جنگیدن در جبهه‌های جنگ شدند و عده‌ای نیز ناگزیر به‌‌کشورهای متعددی از جمله آمریکا و مکزیک مهاجرت کردند. ظهور و حضور فاشیسم و جنگ افروزی و همچنین آثار و تبعاتی که این جنگ بر نقاشی و زندگی نقاشان داشت، منجر به ایجاد سبک‌های جدید هنری استفاده از ابزارهای متفاوت و لاجرم باعث تغییر و تأثیر موضوعات در نقاشی‌ها برای نقاشان شد. در این بین بوده‌اند نقاشانی که در طول عمر خود هر دو جنگ جهانی را به چشم خویش دیده‌اند و مروری بر آثار آنان در این پایان‌نامه، خود گواه سختی‌ها و مرارت‌های فراوان ایشان است. همیشه هنر و نقاشی به مثابه تخلیه روحی و صحبت پرکنایه هنرمند با مخاطب هم‌عصر و حتی آیندگان بوده است، از این رو حزب نازی و تفکر نازیسم که یکی از مؤثرترین شکل‌دهندگان جنگ جهانی دوم بود و نقش بسزایی در تغییر فضای هنری جامعه جهانی و بین‌الملل داشت فشار فیزیکی و روحی- روانی فراوانی بر نقاشان این عصر از تاریخ گذاشت. باتوجه به تفکرات حاکم بر حزب نازی و همچنین تفکرات مبتنی بر فاشیسم و رادیکالیزم، بسیاری از هنرمندان مدرن منحط شناخته شدند و کارهای ایشان بدلیل ناتوانی در درک هنر توسط نیروهای کشورهای اشغالگر نابود شد. واژگان کلیدی: جنگ جهانی دوم، هنر نقاشی، نقاشان جنگ، فاشیسم، نقاشان آمریکا و اروپا
كلمات كليدي : جنگ جهانی دوم، هنر نقاشی، نقاشان جنگ، فاشیسم، نقاشان آمریکا و اروپا
تاريخ دفاع : 1397-08-21