بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940060701
نام و نام خانوادگي : پردیس احمد پور مبارکه
عنوان پایان نامه : کنش و نحوه پیدایش هنر مشارکتی از دیر با تا به امروز (رساله 1)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فریدون امیدی نقلبری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کنش و نحوۀ پیدایش هنر مشارکتی از دیرباز تا به امروز این پژوهش به روش کتابخانه‌ای به بررسی کنش و نحوۀ پیدایش هنر مشارکتی از دیرباز تا به امروز می‌پردازد. هدف از این پژوهش ، بررسی عواملی است که در طول تاریخ زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های نو ظهور امروز شده است. در تمامی تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و قبایل مختلف در جای جای کرۀ خاکی از دیرباز مراسماتی گروهی بر پایۀ اعتقادات و باورهای خاص با مضامینی معنوی مانند شکرگزاری، روان پالایی، و یا قدرت‌نمایی برگذار می‌شد. گروه‌های مختلفی از مردم با مشارکت‌جویی در این آیین‌ها در خلق آن سهیم می‌شدند ، این روند که به صورتی سنتی نسل به نسل انتقال داده شد سرانجام مورد توجه هنرمندان نو اندیش مدرن قرار می‌گیرد و تلاش می‌کنند این روش را با بیانی شخصی به گونه‌ای جمعی بدل کند که در سیر تکامل این جریان تحولات بسزایی در این شیوه از بیان هنری رخ می‌دهد تا به آنجا که هنرمند به عنوان هستۀ اصلی این جریان به حاشیه می‌رود و گروهی از مردم به عنصر اصلی و سازندۀ اثر تبدیل می‌شوند. بعد از بررسی نمونه‌های تاریخی این جریان که تمدن‌ها ، قبایل و هرهنگ‌های مختلف را در بر می‌گیرد، گذری به چگونگی سیر تکامل و در انتها به بررسی اجرای امروزی آن می‌اندازیم. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده که از جنبه‌های تاریخی و منظرهای گوناگون بررسی می‌شود.
كلمات كليدي : هنر مشارکتی،کنش
تاريخ دفاع : 1396-11-04