بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۴۰۱۳۸۱۹۸
نام و نام خانوادگي : مهسا ساکت‌تبار
عنوان پایان نامه : شناخت عوامل موثر در طراحی جلد آثار ارزشمند موسیقی ملی ایران (نوار یا لوح فشرده)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
چكيده : موسیقی یکی از هنرهایی است که برای عرضه محصولاتش نیازمند طراحی است. مطالب این رساله از فصل دوم آغاز می گردد. در فصل دوم به تعریف مختصری از موسیقی، نگاهی کلی به تاریخ موسیقی ایرانی، انواع موسیقی ایرانی، تحلیل هفت دستگاه موسیقی ایرانی و سابقه ضبط موسیقی در ایران پرداخته شد. به دنبال آن در فصل سوم به چگونگی پیدایش تصویر در جلد آلبومهای موسیقی، نمایش محتوای موسیقی در قالب تصویر، معرفی انواع صفحه های قدیمی، شباهت و ارتباطی که بین گرافیک و موسیقی وجود دارد و بررسی تصاویر خواننده و آهنگساز بر روی جلد اشاره شده است. فصل چهارم این رساله شامل: تصاویری از جلد آلبومهای موسیقی ملی ایران است که ابتداعا به طور کلی به دسته بندی این آلبومها پرداخته شد و سپس به صورت یک به یک به تجزیه و تحلیل طرح روی جلد این آلبوم ها پرداختم. و در آخر، فصل پنجم این رساله پس از نتیجه، معطوف شد به طرح های اینجانب در رابطه با طراحی جلد آلبوم موسیقی. در این بررسی کوشیدم تا عوامل موثر در طراحی جلد آثار موسیقی ایرانی را بررسی کنم. از فرضیات این پژوهش این است که رابطه تصویر و فونت و ترکیب این دو بر روی جلد با محتوای داخل آن بررسی شود. این تحقیق را به شیوه ی کتاب خانه ای، میدانی و تحلیلی انجام داده ام و روش تجزیه و تحلیل نیز به صورت بصری و محتوایی صورت گرفته است
كلمات كليدي : موسیقی ملي، ایران
تاريخ دفاع : 1397-06-06