بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940033609
نام و نام خانوادگي : سينا حاجي كريملو
عنوان پایان نامه : طراحی کتابخانه با رویکرد تکنولوژی و قابلیت ارتقاء
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد جاویدی نژاد ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بشر برای انتقال دانش و تجربیات خود به نسل بعد نیاز به یک واسطه داشت که کمتر تحریف شود پس خط را اختراع کرد و به دنبال آن کتاب را ساخت و برای ادامه مسیر و پیشرفت تمدن خود و نگهداری از کتاب های خود کتابخانه را ساخت و اینطور شد که تمدن ها بزرگ دارای کتاب و کتابخانه های مجلل و متعدد بودند و برای نابودی تمدنی دیگر کتابخانه های آن را آتش می زدند . ارزش و اهمیت کتاب و کتابخوانی و رشد علمی هرگز کاسته نشد بلکه مورد اهمیت بسیاری از کشور جهان اول دنیا نیز می باشد .درکشورمان ایران نیز توجه به کتاب خوانی کمتر از تمدن های دیگر نبوده و نیست باشد که این پژوهش بستری باشد برای طراحی مکانی مناسب برای کتاب خواندن هم وطنانمان. پروژه حاضر طراحی کتابخانه با رویکرد تکنولوژی و قابلیت ارتقا می باشد .با توجه به اینکه نیاز به کتاب و کتاب خوانی در سطح کشور رو به گسترش بوده و رسانه ها نیز مشوق مردم به کتاب خوانی هستند استقبال از کتاب شیب بیشتری خواهد داشت و برای پاسخ گویی کتابخانه در آینده , نیاز به طراحی کتابخانه ای داریم که بتوان در آینده پاسخگوی این نیا باشد. هدف کلی این کتابخانه ایجاد مکانی مناسب و مدرن و مجهز برای مطالعه کتاب و همچنین تشویق مردم برای مطالعه کتاب و افزایش سطح علمی و فرهنگی باشد . مطابی که در این رساله آمده به این شرح است : در ابتدا تعریف کتاب و کتاب خوانی و اهمیت کتابخانه مورد مطالعه قرار گرفته سپس کتابخانه های ایران و جهان چه در دوران باستان و چه در دوران معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. سپس قوانین کتابخانه های دو کشور ایران و ایالات متحده مورد مطالعه قرار گرفته و تطبیق داده شده اند و در نهایت ویژگی یک کتابخانه مناسب نوشته شده است. در نهایت با توجه به رویکرد های مورد نظر و کتابخانه مورد نظرو تطبیق آن با استاندارد های ایران پروژه مورد نظر طراحی می شود .
كلمات كليدي : طراحی کتابخانه با رویکرد تکنولوژی و قابلیت ارتقا
تاريخ دفاع : 1397-04-10