بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 88083872000
نام و نام خانوادگي : مجتبي عسكري
عنوان پایان نامه : فن شناسی ,آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقش برجسته شماره 3 تنگ سولک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت اشياءفرهنگي وتاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عليرضا بهرمان
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
رضا وحيد زاده
چكيده : آثار صخره ای تنگ سولک یکی از مهمترین آثار تاریخی به جای مانده در ایران می باشند. این آثار در استان کهگیلویه و بویراحمد در دره ای به نام تنگ سولک قرار دارند. نقش برجسته شماره 3 و کتیبه های تاریخی تنگ سروک آثاری از دوره پارتی و الیمائی هستند. بستر سنگی نقش برجسته شماره 3، سنگ های رسوبی از جنس آهک است. لایه های رسوبی آن متعلق به سازند ایلام – سروک می باشد. در طی مطالعات فن شناسی و آنالیزهای انجام گرفته ساختار سنگ، نوع و جنس سنگ مورد بررسی قرار گرفت. از نظر آب و هوایی این اثر در اقلیم نیمه خشک است و تحت تاثیر تغییرات شدید درجه حرارت و فرسایش قرار گرفته است. آسیب های موجود در این اثر شامل درزه ها و ترک های ناشی از فعالیت های تکتونیکی، رشد گیاهان آلی و گلسنگ ها، درزه ها و حفره های ناشی از انحلال، ساختار سنگ و تخریب های انسانی است. این پژوهش در دو بخش میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته که نتایج داده های آن منجر به پیشنهادات حفاظتی شده است. این پایان نامه در 5 فصل آشنایی با نقوش برجسته ها، مطالعات تاریخی، توصیفی و تطبیقی، مطالعات فن شناسی، مطالعات آسیب شناسی و طرح حفاظت و مرمت ارائه می گردد.
كلمات كليدي : آشنایی با نقوش برجسته ها، مطالعات تاریخی، توصیفی و تطبیقی، مطالعات
تاريخ دفاع : 1392-11-08