بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 92291100040
نام و نام خانوادگي : سیده رقیه حسینی اشلقی
عنوان پایان نامه : بحث و بررسی نظریه وحدت وجود در تذهیب ایرانی (با تأکید بر قرآن)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اسماعیل بنی اردلان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی حاتم ,
چكيده : فلسفه و مذهب سرزمین ایران اسلامی بر مسند جهان‌بینی وحدت‌گرا تکیه زده است. وحدت وجود تفکری است که بیشتر صوفیان کم‌وبیش بدان پایبند بوده‌اند و سراسر کتب صوفیه و مشایخ آکنده از آن است. این مفهوم به اختصار عبارت است از اینکه وجود مطلق و بود حقیقی تنها خداست و جز خدا همه چیز نمود و هست نماست. حرکت عالم حرکتی شوق آمیز به‌سوی پروردگار واحد است که در آن همه‌ی کائنات در هماهنگی به‌سوی او پیش می‌روند. از سوی دیگر وحدت در کثرت از فروع وحدت وجود است. وحدت و کثرت در کنار هم‌معنی می‌یابند. در فرهنگ ایرانی اسلامی هنر اسلامي نمودار همان مفهومي است كه از نامش برمی‌آید، بدون هيچ ابهام و ترديدي. هنر اسلامي بیرونی‌ترین و ملموس‌ترین چهره اسلام است (بوركهارت 1365: 16). اين هنر وحدت را در هماهنگي جستجو می‌کرد و هماهنگي چيزي جز كثرت در وحدت نبود. وحدت زيربناي همه چيز بود و وحدت و هماهنگي به كمك هندسه، وزن و نور جلوه‌گر می‌شد (ويلسون 1377: 4). مسئله اصلی این پژوهش بحث و بررسی نظریه وحدت وجود در تذهیب ایرانی (با تأکید بر قرآن) اسلامی است. فرضیه‌ی تحقیق بر این اصل استوار است که نسبتی معنادار بین وحدت وجود و عناصر بصری به کار رفته شده در تذهیب ایرانی مستتر است. این رساله‌ی به شیوه‌ی توصیفی تحلیلی و به شیوه‌ی کتابخانه‌ای نگارش شده است. کلیدواژه: وحدت وجود، اسلام، تذهیب، هنر اسلامی، نور.
كلمات كليدي : وحدت وجود، اسلام، تذهیب، هنر اسلامی، نور.
تاريخ دفاع : 1397-06-21