بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930570443
نام و نام خانوادگي : محمد هادي باقري نظام آباد
عنوان پایان نامه : مدل سازی لخته گیر نوع انگشتی و بهینه سازی توزیع جریان درون آن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - طراحي، شبيه سازي و کنترل فرايندها
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سخائی نیا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
چكيده : با توجه به عدم توانایی پیش بینی رفتار سیالات درون مقاطع مختلف بخصوص مقاطع دوار (لوله)، و پیچیده بودن روابط تئوریک مانند روابط ناویر-استوکس جهت رسیدن به یک جواب مشخص و همچنین روابط تجربی که نیازمند داشتن فرضیات مختلف مانند عدم تراکم پذیری و غیره می باشد، نیاز مبرم ما را به استفاده از نرم افزارهای بروز محاسبات دینامیکی سیالات نشان می دهد. تغییرات مکانیکی با استفاده از تجهیزات درون لوله ای، همانند اوریفیس، ونتوری، شیرآلات، پره های جدا کننده، بفل ها و تیغه های پروانه ای منجر به تغییرات بخصوصی در نحوه حرکت سیال، تغییرخطوط جریان، ایجاد آشفتگی و یا آرام سازی جریان می شوند. در بسیاری از پروژه های صنعتی میزان شیب در نظر گرفته شده برای لخته گیرهای انگشتی، بر اساس داده ها و اطلاعات طراحی پروژه، به صورت یک بسته اطلاعاتی در اختیار خریدار این تکنولوژی قرار می گیرند. که اغلب اوقات این پرسش که شیب در نظر گرفته شده بر چه اساس و دانشی لحاظ شده است، مطرح می گردد و لذا با توجه بی اینکه بدست آوردن عدد مورد نظر نیازمند انجام آزمایشات تجربی می باشد بسیار پر هزینه بوده پس ما در این تحقیق به بررسی حالات و مقادیر مختلف شیب، برای تجهیز مورد نظر می پردازیم تا میزان مناسب برای یک حالت خاص بدست آید. انشعابات تجهیزات لخته گیر انگشتی به صورت دو تایی، چهار تایی و غیره می باشد که در هر پروژه بر اساس خواص سیالاتی همان جریان خروجی از چاههای گازی منطقه مورد نظر، تعیین می گردد که به لطف وجود نرم افزارهای مدل سازی می توان به تعداد بهینه آن دست یافت. با توجه به اینکه تکنولوژی طراحی انواع مختلف لخته گیرها تحت لیسانس شرکتهای خارجی می باشد و بصورت پکیج در اختیار کارفرماهای داخلی قرار می گیرد، نیاز روزافزون جهت بومی کردن طراحی آن، براساس شرایط آب و هوایی و خواص چاههای استخراج گاز در ایران می بایست این بررسی و تحقیق صورت پذیرد. همچنین جهت نزدیکتر کردن داده های طراحی با داده های واقعی و آزمایشگاهی در خروجی لخته گیرهای صنعتی می بایست به این موضوع پرداخته شود.
كلمات كليدي : نزدیکتر کردن داده های طراحی با داده های واقعی و آزمایشگاهی در خروجی لخته گیرهای صنعتی
تاريخ دفاع : 1397-06-14