بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930459931
نام و نام خانوادگي : روزبه مختاري
عنوان پایان نامه : تحلیل منبع وتخمین عمر آلودگی نفتی در رسوبات ساحلی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ومديريت منابع اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : صادق پرتانی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
امير حسين سعيدي دهاقاني
چكيده : در این مقاله تلاش بر این است تا با انجام یک تحقیق میدانی و تولید آمار و اطلاعات جدید به روش‌های نمونه‌برداری منظم، با استفاده از شاخص‌های ژئوشیمی منشا هیدروکربن های آلیفاتیک موجود در رسوبات منطقه مورد مطالعه مشخص گردد. عملیات میدانی و نمونه برداری در دو جهت عمود و موازی خط ساحلی در 16 ایستگاه در بهار سال 1396 انجام گردید. منطقه نایبند از چند جهت در معرض تهدید آلاینده‌های نفتی و گازی قرار دارد.آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی در این منطقه علاوه بر تهدید سلامتی انسان ها می تواند باعث از بین رفتن گونه های در معرض انقراض همچون جنگل های حرا گردد. عملیات نمونه‌برداری با طراحی منظم و ساختارمند در دو مسیر موازی و عمود بر خط ساحلی به صورت سطحی برای 16 ایستگاه انجام گردید. رسوبات پس از برداشت در شرایط استاندارد نگهداری و به آزمایشگاه منتقل گردیدند و پس از استخراج توسط دستگاه GC-MS مورد سنجش قرار گرفتند. در این مقاله از شاخص های LMW/HMW، Pri/Phy و CPI و ... که به طور گسترده جهت تعیین منشا هیدروکربن های آلیفاتیک توسط محققان به کار گرفته شده اند استفاده گردید. مقدار نسبت LMW/HMW بین 63/10-56/18 بدست آمد. نسبت کمتر از یک نشان دهنده هیدروکربن هایی با منشا گیاهان آوندی، مقادیر نزدیک به یک منشا پلانکتونی و مقادیر بالا از این نسبت بیانگر وجود نفت تازه است همچنین مقادیر این نسبت با حرکت در جهت غرب به شرق(از ساحل به طرف جنگل های حرا) افزایش نشان می‌دهد که می‌تواند به علت وجود هیدروکربن‌های سبک تر باشد. مقادیر شاخص CPI نیز بین 69/0-58/1 محاسبه گردید که برای این شاخص مقادیر نزدیک به یک بیانگر وجود هیدروکربن‌هایی حاصل از فعالیت های انسانی نظیر آلودگی‌های نفتی می‌باشد در صورتی که مقادیر بیشتر از 3 نشانه ای از هیدرو کربن‌ها با منشا طبیعی است.مقدار این شاخص در جهت غرب به شرق با نزدیک شدن به جاده بالادست افزایش می‌یابد که می‌تواند به دلیل وجود هیدروکربن‌های سنگین‌تر در نزدیکی جاده به علت تردد خودروها باشد. برای شاخص Pri/Phy نیز مقادیر نزدیک به یک منشا نفتی را نشان می‌دهد که در ایستگاه‌های مورد مطالعه مقادیر این شاخص بین 36/0-34/1 بدست آمد. مقدار این شاخص نیز با نزدیک شدن به جنگل‌های حرا کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. با این حال که منطقه مورد مطالعه در فاصله‌ای دورتر از پالایشگاه‌ها قرار دارد اما مقادیر شاخص های فوق در تمامی ایستگاه ها بیانگر وجود هیدروکربن های ناشی از فعالیت های انسانی در این منطقه بود.
كلمات كليدي : شاخص های فوق در تمامی ایستگاه ها بیانگر وجود هیدروکربن های ناشی از فعالیت های انسانی در این منطقه
تاريخ دفاع : 1397-06-12