بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950004475
نام و نام خانوادگي : شايسته شهشهاني
عنوان پایان نامه : ارزیابی سیستماتیک راندمان انرژی ساختمان با کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در شرایط اقلیمی ایران با استفاده از روش شبیه سازی.
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدرضا وفايي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
غلامرضا صالحي
چكيده : افزایش مصرف انرژی در سال های اخیر به یکی از مشکلات اساسی در جهان مبدل گشته است که کاهش سوختهای فسیلی، گرمایش زمین و پیامدهای زیست محیطی بسیاری را در پی داشته است. در نتیجه بر آن شدیم که در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ یکی از راهکارهای ذخیره سازی را برای بهینه سازی مصرف انرژی بیان کنیم. در این پژوهش، به ارزیابی کاربرد سه نوع ماده ی تغییر فاز دهنده در سه شهر ایران که دارای سه نوع آب و هوای متفاوت بندرعباس (گرم)، تهران (معتدل) و تبریز (سرد) است پرداختیم تا بهینه ترین ماده ی تغییر فاز دهنده را برای هر یک از این سه شهر تعیین نماییم. بر این اساس، سه نوع ماده ی تغییر فاز دهنده که هر یک دمای ذوب ۲۱ درجه ی سانتی گراد، ۲۳ درجه ی سانتی گراد و ۲۵ درجه ی سانتی گراد و از نوع (Phase Change Material) M27 PCM هستند را در دیواره های خارجی ساختمان مسکونی در نظر گرفته و با استفاده از نرم افزار DesignBuilder که موتور این برنامه ی گرافیکی نرم افزار EnergyPlus می باشد، شبیه سازی را انجام داده ایم. پس از این مرحله، به بررسی عملکرد حرارتی دیوار های ساختمان در گرم ترین و سردترین ماه های سال، با وجود مواد تغییر فاز دهنده و بدون جایگذاری این مواد در دیواره های خارجی می پردازیم. بندر عباس در گرم ترین ماه سال یعنی ماه جولای و تبریز در سردترین ماه سال یعنی ژانویه بیشترین اختلاف دما و تاثیر را با مقایسه ی دمای سطح داخلی دیوار ها با وجود و بدون اعمال مواد تغییر فاز دهنده برای هر سه نوع PCM نشان داد. در مرحله دیگر، به بررسی میزان انتشار CO2 ، گاز، برق مصرفی و در کل مصرف کل انرژی در هر سه شهر به صورت سالیانه با حضور این مواد و بدون جایگذاری PCM ها پرداختیم تا مقدار صرفه جویی را با اعمال این مواد و کاهش انتشار گاز CO2 محاسبه نماییم. نتایج کاهش ۵ درصدی برای شهر تبریز، ۳ درصدی برای شهر بندرعباس و ۴ درصدی را در مصرف انرژی برای شهر تهران نشان داد. از طرف دیگر، استفاده از PCM 25 در مقایسه با سایر مواد تغییر فاز دهنده ی به کار برده شده در این پایان نامه (PCM 21, PCM 23) در تمامی شهرها کاهش مصرف برق و انرژی کل را نشان داد. در مجموع، با محاسبات انجام گرفته به این نتیجه دست یافتیم که مقادیر کاهش مصرف انرژی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در مناطق سردسیر بیشتر از اقلیم های گرم خواهد بود.
كلمات كليدي : کاهش مصرف انرژی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در مناطق سردسیر
تاريخ دفاع : 1397-06-07