بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920614101
نام و نام خانوادگي : فیروزه عبداللهی
عنوان پایان نامه : نمادهای اساطیر ایران باستان و کاربرد آن در صورفلکی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اسطوره از اصل يوناني Historia به معني استفسار، تحقيق، اطلاع، آگاهي، شرح و تاريخ، از دو جزء History به معنی داور و پسوند ia ترکیب یافته است. در فرهنگ کلاسیک اکسفورد تعریف رز در باب اسطوره چنین است: « اسطوره عبارت است از کوشش تخیلی و پیشا علمی که برای توضیح هر پدیده ای، خواه واقعی یا خیالی که کنجکاوی اسطوره ساز را بر می انگیخت و اسطوره کوشش برای رسیدن به یک حس رضایت به جای سرگردانی و بی تابی درباره ی چنین پدیده هاست». از دید اسطوره نگارانی چون ناتاله کنتی، « اقوام آموزه های فلسفی خود را در قالب اسطوره ها می ریزند» و فرانسیس بیکن می گوید: « هر باور فلسفی افسانه ای را در بطن خود دارد». جوزف کمبل، « اسطوره شناسی را زادگاه قریحه هایی می داند که به هنر و شعر الهام می بخشند». اسطوره، روایت باورهای قوم در باب خود، جهان و خدا یعنی کلا عالم هستی و ما بعد الطبیعه به زبان داستان است. شخصیت های اسطوره را موجودات مافوق طبیعی تشکیل می دهند و همواره هاله ای از تقدیس، قهرمانان مثبت آن را فراگرفته است. در دوران اساطیری ایران، ما با اورمزد و اهریمن، ایزدان و دیوان، فرمانروایان و قهرمانان اساطیری، دنیای روشنی ها و نیکی ها (قلمرو اورمزد) و دنیای تاریکی ها و بدی ها (قلمرو اهریمن)، شاهنامه، سند قومیت و نسب نامه ی مردم ایران، فردوسی حماسه سرای عصاره و چکیده و فرهنگ قوم ایرانی و ... آشنا می شویم. در حدود 4500 سال قبل، مردم شرق مدیترانه شروع به تقسیم بندی آسمان با نقش های خیالی کردند. این اشکال نام خدایان، الهه ها، قهرمانان و جانوران را دارند. در قدیم از رصد صورفلکی برای جهت یابی، تعیین فصول و به طور کلی زمان یابی استفاده می کردند. واژگان کلیدی: اسطوره، ایران باستان، بین النهرین، شاهنامه فردوسی، صورفلکی، آسمان. واژگان کلیدی: اسطوره، ایران باستان، حماسه، بین النهرین، اورمزد، اهریمن، شاهنامه فردوسی
كلمات كليدي : اسطوره، ایران باستان، بین النهرین، شاهنامه فردوسی، صورفلکی، آسمان.
تاريخ دفاع : 1396-05-09