بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930321864
نام و نام خانوادگي : ميلاد امراللهي
عنوان پایان نامه : ارايه يک سيستم توصيه گر زمينه آگاه سفر با بهره گيري از اطلاعات عکس هاي برچسب دار جغرافيايي
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سيستم‌هاي پيشنهادگر سيستم‌هايي هستند که در پيدا کردن و انتخاب نمودن آيتم‌هاي مورد نظر کاربران به آن‌ها کمک مي‌کنند. طبيعي است که اين سيستم‌ها بدون در اختيار داشتن اطلاعات کافي و صحيح در مورد کاربران و آيتم‌هاي مورد نظر آن‌ها (به عنوان مثال فيلم، موزيک، کتاب و...) قادر به پيشنهاد دادن نمي‌باشند. اکثر رويکردهاي موجود براي سيستم‌هاي توصيه‌کننده بر توصيه مرتبط‌ترين آيتم‌ها به هر يک از کاربران تمرکز دارند و هيچ اطلاعات زمينه‌اي، همچون زمان، مکان و کمپاني ديگر افراد را (مثلاً براي تماشاي فيلم‌ها يا غذا خوردن در بيرون از خانه) لحاظ نمي‌کنند. به عبارت ديگر، سيستم‌هاي توصيه¬گر سنتي با کاربردهايي سروکار دارند که تنها دو نوع از نهادها، کاربران و آيتم‌ها را دارا مي‌باشند، و آن‌ها را در زمان ارائه توصيه‌ها در يک زمينه قرار نمي‌دهند. بااين‌حال، در بسياري از کاربردها، همچون توصيه يک بسته تعطيلات، محتواي شخصي سازي شده بر روي يک وب‌سايت، يا يک فيلم، ممکن است در نظر گرفتن تنها کاربران و آيتم‌ها کفايت نکند ،بلکه لحاظ نمودن اطلاعات زمينه‌اي در فرايند توصيه به منظور توصيه آيتم‌ها به کاربران در شرايط معين نيز واجد اهميت مي‌باشد. ما در اين مطالعه در مورد مفهوم کلي زمينه و نحوه مدل‌سازي آن در سيستم‌هاي توصيه¬گر بحث مي‌کنيم همچنين يک روش توصيه‌گر زمينه آگاه سفر با بهره¬گيري از اطلاعات عکس‌هاي برچسب دار جغرافيايي ارايه مي‌دهيم که از دقت بالايي برخوردار است. آنچه موجب متمايز شدن روش اين پايان‌نامه شده است افزودن تعداد زمينه‌هاي بيشتر (وضعيت آب و هوا ، وضعيت روحي کاربر ، ميزان ترافيک و ...) به نسبت مقالات مشابه که فقط از زمينه‌هاي زماني و مکاني استفاده‌شده بود و اين نکته موجب نزديک شدن کاربران داخل يک خوشه و به موجب آن افزايش دقت گرديد. در اين پايان‌نامه ادغام دو الگوريتم رقابت استعماري و خوشه‌بندي فازي به منظور پردازش بيشتر و قوي¬تر در مقابل استفاده صرف از خوشه‌بندي کلاسيک موجب افزايش دقت پيشنهاد شده است. به منظور ارزيابي روش ارايه شده از ديتاست فليکر¬، استفاده‌شده است. نتايج ارزيابي حاکي از آن است که روش‌هاي پيشنهادي قادر به فراهم کردن توصيه‌هاي مکاني مطابق با ترجيحات کاربر و موقعيت فعلي بازديد او مي‌باشند. کليدواژه : سيستم توصيه‌گر سفر، زمينه، سيستم زمينه آگاه سفر، زمينه اجتماعي، دقت پيشنهاد، علايق کاربر، فليکر
كلمات كليدي : سيستم توصيه‌گر سفر، زمينه، سيستم زمينه آگاه سفر، زمينه اجتماعي، دقت پيشنهاد، علايق کاربر، فليکر
تاريخ دفاع : 1396-10-25