بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930585216
نام و نام خانوادگي : بردیا جاویدی نژاد
عنوان پایان نامه : مرکز چند منظوره اداری- تجاری براساس سبک زندگی و رفتار گروه مخاطب ( هدف مربوط) درياچه چيتگر منطقه ٢٢ تهران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهروز منصوری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید تیزقلم زنوزی ,
چكيده : دوره معاصر عرصه حضور علم و جهان بینی علمیست. پس از قرنهای طولانی که بشر پاسخ سوالات و راهکارهای زندگی را در ماورا و سپس در ذهن فلسفی جستجو نمود و حتی به اثباتهایی نیز از آن در صحنه زندگی رسید به ناچار در مقابل نیازهایی قرار گرفت که در برطرف کردن آن دانش فلسفی و ذهنی را نا توان یافت. با آغاز دوره صنعتی عطش روزافزون تولید به عطش روز افزون مصرف و همزمان عطش بی انتهای دانستن و تعالی طلبی منتهی گردید.یافته های پی در پی علمی هر روزه تولیداتی را به مردم معرفی می نمود که در اکثر موارد حتی نیاز به آن هنوز مسله و طلب عام مردم نبود. تولیدات جدید همچون بازیچه هایی جادویی, بی مرز و با سرعت روزافزون آنچنان مردم را سحر می کردند که به تدریج نه تنها شکل نیازو ضرورت تصور می یافتند , گاه حتی حیاتی و غیر قابل انکار می نمودند. مردم حتی در انتظار چیزهایی نو و متفاوتی بودند که حتی در ذهنشان تعریفی از آن نداشتند, تکنولوژی خون تحول و ارتقا جوامع گردید. تلاطم و طوفان دوره صنعتی به تدریج در همه جوانب زندگی مردم نهادینه و از ابتدای زندگی افراد و در همه ابعاد زندگی مردم تبدیل به فلسفه نگرش و جهانبینی و الگوی رفتاری گردید. بارزترین شاخصه این تحول را میتوان اصل تغییر و انعطاف پذیری دانست که در همه زمینه های مرتبط با فعالیتهای فردی , عمومی و اجتماعی بروز یافته است. به این ترتیب تعریف و ادبیات جدیدی که به تواند مفاهیم جدید را به عام و خاص مردم انتقال دهد شکل میگیرد که اگرچه در صورت کلامی مشابه قبل باشد امادامنه اعتباری و انتظاری متفاوت را معنی می نماید. منطقه ۲۲ تهران به دليل برخورداري از محيط زيست غني از جمله رشته كوه البرز در شمال، وزش بادهاي شمال غربي، وجود دره هاي فراوان، بهترين فرصت جهت سرمايه گذاري در راستاي توسعه پايدار كلانشهرتهران مي باشد و به همين خاطر نيز طرح تفضيلي منطقه با هدف توسعه پايدار كلانشهر تهران بوجود آمد ودر آن به مسائلي كه در تسريع توسعه پايدار نقش دارند توجه شده است اما متأسفانه در بعضي از موارد ميبينيم كه مسئله توسعه پايدار در نظر گرفته نشده است. مثلاً وجود بزرگرا ههاي زياد از قبيل رسالت همت و اتوبان تهران كرج ميتوانند از عوامل قوي در جلوگيري از تحقق امر توسعه پايدار به شمار آيند كه امروزه در دنيا اين قضيه مورد توجه مسئولين مي باشد. چراكه وجود بزرگراههاي زياد ميتواند باعث آ لودگي هوا دراثر آلاينده هاي متحرك )ماشينها( شود
كلمات كليدي : مرکز چند منظوره اداری- تجاری ، سبک زندگی ، درياچه چيتگر
تاريخ دفاع : 1396-10-30