بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 77119454000
نام و نام خانوادگي : سید هادی هاشمی
عنوان پایان نامه : مجموعه فرهنگی و تفریحی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهرام کشانی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حمیدرضا عامری
چكيده : چكيده: بررسی نیازهای جامعه به فضاهای فرهنگی و تفریحی و لزوم پرداختن به اوقات فراغت شهروندان و ساخت مراکز فرهنگی و تفریحی بر اساس نیاز شهروندان. 2) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره (حداکثر دوخط) : 3) روش پژوهش (حداکثر دوخط) : روش کتابخانه ای شامل مطالعه در طرحهای پیشنهادی شهر(طرحهای جامع و تفصیلی)، نمونه های کار شده در ایران و جهان، مطالعه کتب تخصصی مرتبط با موضوع و .... . روش میدانی نیز از طریق بازدید از سایت، عکسبرداری ، و ... . 4) ابزار اندازه گیری (حداکثر دوخط) : كتب تخصصي معماري– مقالات ايراني و خارجي – اينترنت و ... . 5) طرح پژوهش (حداکثر دوخط) : در جامعه ماشینی و انباشته از دود و ترافیک، سطح مناسبات اجتماعی و ارتباط جمعی، به سرعت در حال نزول کیفی و کمی است. این پروژه در هدف غایی خود، احیای نقش میدانها و فضاهای شهری را در تجلی شکلی و کالبدی جدید خود و همراه با رعایت جوانب تکنولوژیکی جنس ارتباطات در قرن بیست و یکم دنبال میکند. 6) نتیجه کلی (حداکثر سه خط) : استخراج و دسته بندي مطالب و تطبيق آنها با نيازهاي فضايي و عملكردي پروژه و اقدام به طراحي با توجه به آنها.
كلمات كليدي : فرهنگی ، تفریحی، معماري
تاريخ دفاع : 1388-04-30