بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930463162
نام و نام خانوادگي : فاطمه نوری
عنوان پایان نامه : ارائه یک روش خوشه بندی زمینه آگاه جهت افزایش دقت سیستم های توصیه گر گردشگری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علی هارون آبادی ,
چكيده : امروزه در عصر ارتباطات که تولید و انتقال اطلاعات با سرعتی روزافزون صورت می گیرد، در میان حجم عظیم داده و اطلاعات، بدون راهنمایی و هدایت درست ممکن است انتخاب‌هایی غلط یا غیربهینه داشته باشیم. در حوزه ی گردشگری نیز بیش از صد کشور در جهان وجود دارد که ارزش سفر کردن را دارند و اگرچه دستگاه های موبایل و اینترنت توانسته اند به گردشگران فرصت هایی عالی ارائه دهند، اما افزایش تعداد انتخاب های گردشگری از میان حجم بالای داده ها انتخاب گزینه موردنظر را سخت می سازد. بنابراین الویت بندی و شخصی سازی اطلاعات به صورت یک نیاز درآمده است. برای حل این مشکل سیستم های توصیه‌گر به عنوان مکانیزمی قوی برای انجام عمل پالایش اطلاعات به وجود آمده اند. از چالش‌های موجود در سیستم‌های توصیه‌گر میزان دقت و کارایی این سیستم‌ها در تخمین رتبه‌های کاربران به آیتم‌های مختلف می‌باشد. هر چه میزان دقت یک سیستم توصیه‌گر در تخمین رتبه‌های کاربران بالاتر باشد، سیستم قادر خواهد بود پیشنهادهای بهتری متناسب با علایق کاربران به آنها ارائه نماید. در این پژوهش با ترکیب اطلاعات زمینه، معیار اعتماد و خوشه بندی گراف، یک سیستم توصیه گر جدید جهت افزایش دقت پیشنهادها به کاربران ارائه شده است. ارزیابی روش پیشنهادی و مقایسه عملکرد آن با سایر روش‌های مورد آزمایش بر روی مجموعه داده Trip Advisor حاکی از آن است که این روش نتایج بهتری نسبت به سایر روش‌های مورد مقایسه نشان می دهد. کليد واژه: سیستم توصیه گر، گردشگری الکترونیکی، اطلاعات زمینه، اعتماد، خوشه بندی
كلمات كليدي : سیستم توصیه گر، گردشگری الکترونیکی، اطلاعات زمینه، اعتماد، خوشه بندی.
تاريخ دفاع : 1397-06-14