بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910844945
نام و نام خانوادگي : مونا ماشنچیا
عنوان پایان نامه : ارائه روش بهینه با مسیریابی سینک متحرک جهت ارتقاء کیفیت سرویس و کاهش مصرف انرژی در جمع آوری داده های شبکه حسگر بی سیم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : زهره باطنی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : تورج بنی رستم ,
چكيده : تکیه ‌بر قدرت سینک متحرک در جمع‌آوری داده‌ها به یکی از موضوعات موردعلاقه‌ی عده‌ای از محققان تبدیل‌شده است. یکی از چالش ‌برانگیزترین بخش های این رویکرد، اداره‌ی مؤثر سربار پیغام‌های کنترلی اضافه ‌شده توسط تحرک سینک است. در نگاه اول همه پخشی محل کنونی سینک سیار در کل شبکه، طبیعی‌ترین راه‌حل برای پیگیری حرکت سینک به‌ نظر می‌رسد.در این پژوهش با ارائه روشی هوشمند یک الگوریتم جدید، جهت پشتیبانی از گره سینک متحرک بر اساس الگوریتم انتشار هدایت‌شونده پیشنهادشده است. این ایده از دو فاز کلی تشکیل‌شده که در فاز اول سعی بر آن است مسیر تشکیل‌شده به سمت مکان قبلی گره سینک به نحوی امتداد یابد که به محل فعلی گره سینک برسد و سینک با سرخوشه های درون شبکه در ارتباط باشد به‌جای آنکه با همه حسگرها در ارتباط باشد. با این کار می‌تواند با تلفیق توزیع نرمال انرژی بر روی سرخوشه های حسگرها کمتر پیام برای حسگرها ارسال نماید و از بار محاسباتی شبکه بکاهد. در فاز دوم اجرای الگوریتم، مسیر جدیدی از منابع به سمت مکان فعلی گره سینک تشکیل می شود. الگوریتم پیشنهادی در سناریوهای مختلفی با الگوریتم انتشار هدایت‌شونده مقایسه شده است. با دفعات تکرار و فرستادن بین مسیر فرستنده و گیرنده انرژي مصرفي کل بر حسب تعداد گام‏ها و به علت استفاده از اسلات های مساوی TDMA و قانون درخواست در شبکه در الگوی پیشنهادی، مصرف انرژی را بهبود بخشیده است و با افزایش نرخ پهنای باند و سرعت انتقال اطلاعات،گذردهی روش پیشنهادی نسبت به روش دیگر افزایش پیدا کرده است. کلمات کلیدی: شبکه حسگر بی سیم، سینک متحرک، پروتکل دسترسی به رسانه، الگوریتم CBRP
كلمات كليدي : شبکه حسگر بی سیم، سینک متحرک، پروتکل دسترسی به رسانه، الگوریتم CBRP
تاريخ دفاع : 1397-02-23