بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 93300101830
نام و نام خانوادگي : دلارام فرزاد
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع مسکونی با جهت گیری انرژی صفر در شهر بندرعباس
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسن تاری وردی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این برهه ی زمانی از زندگیِ بشرِ مترقی و دور اندیش امروزی، بهره جستن از انرژی های تجدید پذیر و انرژی های پاک مانند انرژی خورشید و باد و استفاده از تهویه طبیعیِ هوشمندانه در طراحی ساختمان؛ با توجه به محدود بودن منابع فسیلی و به دلیل اهمیت به سزای حفظ محیط زیست برای بقای انسان؛ علاوه بر فواید پایدار اقتصادی و زیستی برای حال، امری عاقبت اندیشانه نیز می باشد و چنین به نظر می آید برای بقای زمین و انسان؛ و زندگی سالم در فردای جهانمان، بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر و اصول طراحی اقلیمی و مدیریت فضا و انرژی با استفاده از روش های تلفیقی و پایدار در معماری قطعا ضروری می باشد. در استان های گرم کشور هم چون هرمزگان، به دلیل گرمای زیاد، کولر های گازی و وسایل خنک کننده دیگر در فصول تابستان و بهار، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند که به تبع مصرف بالای انرژی و هم چنین قطعی های برق را در پی دارد. در طراحی ساختمان های مسکونی می توان با رعایت تکنیک ها و الگوهای بهینه سازی مصرف انرژی در کاهش هزینه ها و حفظ محیط زیست ، سهم به سزایی داشت. هم چنین می توان با آگاه ساختن مصرف کنندگان، سازندگان و طراحان، قدم به حفظ سرمایه های ملی برداشت. كليد واژه: انرژی تجدید پذیر - معماری پایدار - معماری بومی - طراحی اقلیمی- گرم و مرطوب
كلمات كليدي : انرژی تجدید پذیر - معماری پایدار - معماری بومی - طراحی اقلیمی- گرم و مرطوب
تاريخ دفاع : 1396-06-19