بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930701282
نام و نام خانوادگي : مهرداد علي‌نژاد
عنوان پایان نامه : بهينه‌سازي وضعيت رسوب و خوردگي سيستم كولينگ تاور با استفاده از مواد شيميايي براي ايجاد امكان استفاده از پساب صنعتي
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - صنايع پالايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
افشين اكبري
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمدعلي رياحي
چكيده : در این تحقیق به بررسی اثر بازدارندگی و همچنین بهبود سازی خارجی آب بعنوان فرآیند هایی که آب را قبل از رسیدن به محل مصرف تغییر می دهد تعریف شده است. با توجه به اطلاعات سیستمها بعنوان دورنمای امر بهسازی آب به این نتیجه خواهیم رسید که تکنولوژی مدرن بهبود سازی آب می تواند از هر آبی وبا هر کیفیتی آب مطلوب جهت صنعت را طبق مشخصات فنی مورد نظر در محل مصرف عمل آورد. این عمل ممکن است گاهی پر هزینه باشد اما بطور کلی بهبود سازی آب جهت مقاصد ویژه مورد پذیرش صنعت است زیرا که در صد کوچکی از هزینه های تولید و بازاریابی را تشکیل می دهد.نیاز به خارج کردن حرارت ناخواسته در فرآیند های صنایع تولیدی و کارخانه ها پدیده مشترکی است .حرارت ممکن است برای مثال در سرد شدن یک دستگاه مبدل حرارتی هوایی در یک پالایشگاه از طریق جابجایی که با آب خنک میشود از طریق هدایت باشد.آب معمولی ترین محیط برای جداکردن حرارت ناخواسته می باشد.در نتیجه مقادیر زیاد آب در صنایع خصوصا پالایشگاه ها بمنظور خنک کردن مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین کولینگ تاور که در جهت استفاده مجدد از آب طراحی شده اند بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است.آب در گردش سیستمها باعث بوجود آمدن خوردگی ،رسوب و رشد میکروب ها در لاینها ،مبدل ها و کمپرسورها می شودکه راندمان عملیات را کاهش داده وسبب افزایش هزینه های تعمیرات کارخانه ها گردد.بنابراین یک برنامه بهبود سازی موثر آب که خوب طراحی شده باشد می تواند مسائل مربوطه را بمیزان بسیار کاهش دهد.
كلمات كليدي : رسوب ، خوردگي ، سيستم كولينگ تاور ، پساب صنعتي
تاريخ دفاع : 1397-08-20