بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930277905
نام و نام خانوادگي : سونیا شهابی
عنوان پایان نامه : آسیب شناسی ارتباط تصویری در عصر دیجیتال(2010-2015)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرناز کوکبی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در عالم ارتباطات،کلمات ، افکار و ایده های ناب غالبا در تصاویر ذخیره می شوند.شکوفایی ارتباطات تصویری در عصر دیجیتال به عنوان یک ابزار ارتباطی پر قدرت و جزء مهم در فرهنگ بصری انسان امروز، برای انتقال سریع پیام ارزشمند و مهم است. سیستم ارتباطات و وسایل ارتباطی منشا تحولات می باشند، ما و محیط اطرافمان را تحت تاثیر قرار می دهد. ارتباط از طریق تصاویر نیز تاثیر شگفت انگیزی بر احساسات و شخصیت درونی و در نتیجه رفتاری دارد. انسان با دیدن اطراف خود و در گذر زمان بر دانش بصری خود می افزاید،که نتایج آن ها از جهات شخصی ، اجتماعی- سیاسی، روانی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی به قدری عمیق است که هیچ گوشه از چشم و روان ما را دست نخورده باقی نمی گذارد. ارتباطجبری با تکنولوژی مدرن برای انسان قرن بیست و یکم می تواند چالش آفرین باشد، چراکه قادر است بر سیستم بیولوژی و هویت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی فرد و جامعه تاثیر گذار باشد. یکی از نکاتی که در این رساله مورد بحث قرار می گیرد، تهدید انسان توسط این عوامل می باشد.این رساله در تلاش است پارامترهای منفی را در این حوزه مورد پژوهش قرار دهد.
كلمات كليدي : ارتباط تصویری-تعامل- رسانه های دیجیتال- عصر دیجیتال
تاريخ دفاع : 1395-12-14