بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 901274309
نام و نام خانوادگي : شیلا خازنی
عنوان پایان نامه : معماری زمینه گرا: گفتمان معماری و طبیعت (طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 3 تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ارشد معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پریسا علی محمدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سلطانزاده ,
چكيده : چكيده پايان نامه/رساله ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ): با کمی دقت به وضعیت ساختمان های موجود و خصوصا خانه ها و مجتمع های مسکونی، می توان دریافت که آن ها بدون کمترین توجهی به زمینه موجود ساخته شده اند و فرمی واحد را در نقاط مختلف شهر تکرار می کنند. علاوه بر این مشاهده می شود که از طبیعت تنها به عنوان عنصر تزئینی در بعضی نقاط سایت استفاده می شود. این در حالی است که وضع موجود بسیاری از زمین ها، قبل از ساخت، باغ بوده و تعداد زیادی درخت دارد. مشکل موجود در این باره، برخورد طبیعت زدای بسیاری از معماران با درختان موجود است. به گونه ای که با قطع آن ها، زمین را بکر کرده و از ابتدا به طراحی می پردازند. پیش از شروع هر تحقیقی، می بایست موضوع آن برای خود محقق و همچنین خواننده ها کاملا توجیه و مفهوم شده باشد. در نتیجه نگارنده سعی کرده تا در فصل نخست، به روشن ساختن موضوع مورد تحقیق بپردازد. نوعی کاستی بارز در نحوه‌ی ارتباط میان ساختمان های مسکونی موجود و بستر آن ها وجود دارد. از این رو تلاش می‌شود تا با دیدی جدید به این رابطه نگاه شده و سعی در افزایش دقت طراحان به این مسئله در طراحی ساختمان های مسکونی شود. فصل بعد، با تعاریفی از فضا و کیفیات فضایی مطلوب برای هر انسانی شروع شده، و مخاطب را پس از آشنایی با فضا، با ساختمان ها و مجتمع های مسکونی آشنا می کند. پس از این مطالب، نوبت به توضیح و توصیف رویکرد طرح (زمینه گرایی و معماری همراستا با طبیعت) می رسد. در این بخش، ذهن مخاطبی که با این تعاریف آشنا می شود، تشنه و آماده پذیرش ارتباط میان این مطالب می شود، که در فصل بعد با عناوینی چون کیفیات فضایی خواهد آمد. در این فصل به بررسی معیارهای کیفی مطلوب در طراحی مسکن، مجتمع مسکونی و در طراحی زمینه گرا و همساز با طبیعت پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز چند نمونه ایرانی و خارجی مشابه پروژه، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با توجه به مطالب بیان شده می توان معیارهای زیر را برای طراحی مجموعه های مسکونی همساز با طبیعت در نظر گرفت: احساس دلباز بودن فضای داخلی (ایجاد دید و منظر مناسب و ارتباط با فضای باز)، تنوع بصری (نما، حجم، خط آسمان، استقرار وروردی ها، جزئیات و ...)، حفظ درختان و گیاهان موجود در سایت. در فصل آخر، پیش از شروع طراحی، به بررسی سایت پرداخته می شود و با توجه به بررسی های انجام شده در سایت پروژه، می توان دریافت که وجود باغ و درخت های قدیمی در این زمین، به نوعی محدودیت و فرصت خواهد بود. بسیاری از معماران این امر را محدودیت می بینند، در صورتی که در این پروژه با توجه به رویکرد منتخب که همانا احترام به طبیعت و معماری در راستای آن است، این خصوصیت سایت نه تنها محدودیت نیست، بلکه فرصت مناسبی نیز در طراحی می باشد. واژگان کلیدی: زمینه گرایی، طبیعت، مجتمع مسکونی، بافت پیرامون، اقلیم
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: زمینه گرایی، طبیعت، مجتمع مسکونی، بافت پیرامون، اقلیم
تاريخ دفاع : 1393-11-28