بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 86081359400
نام و نام خانوادگي : زهرا حسینی هندجویی
عنوان پایان نامه : بررسی ساختار خواص ساختاری و مغناطیسی کپه‌ای CaSi و خاصیت نیمه فلزی آن در سطوح لایه نازک به روش تابع چگالی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك - حالت جامد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدرضا ابوالحسنی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نادر مدنی مشائی ,
چكيده : یکی از شاخه‌های مهم در علم اسپینترونیک ترابرد جریان اسپینی از یک ماده فرومغناطیس به درون نیم رسانا می‌باشد. امروزه از مواد فرومغناطیس مختلفی برای این منظور استفاده می‌شود. یکی از راه های افزایش کارایی ابزارهای اسپینترونیکی به کارگیری فرومغناطیس‌هایی است که بتوانند جریانی با قطبیدگی اسپینی بالا تولید کننند و نیم فلزات فرومغناطیس با داشتن قطبش اسپینی 100٪ در تراز فرمی گزینه‌ی مناسبی برای این منظور هستند. از آنجا که درجه قطبش اسپینی ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند اثرات سطحی و اثرات مرز مشترک کاهش یابد، لذا مطالعه‌ی لایه نازک نیم فلز فرومغناطیس و بررسی اثرات سطحی بر روی خواص مغناطیسی و الکترونی فرومغناطیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترکیب CaSi با داشتن خاصیت نیم فلزی در حالت انبوهه خود بدون حضور عناصر واسطه ترکیبی است که می‌تواند منبع مناسبی برای تولید جریان اسپینی باشد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم لایه نازک این نیم فلز را مورد بررسی قرار دهیم. در فصل اول مبانی نظریه تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل دوم ابتدا به مختصری از تاریخچه علم اسپیرونیک پرداخته و بعد به دسته‌بندی مواد از لحاظ مغناطیسی و خواص مغناطیسی می پردازد. در فصل سوم به بررسی خواص انبوهه CaSi در ساختارهای بلند روی Rock –Solt و NiAsپرداخته‌ایم. فصل چهارم هم به مطالعه خواص لایه نازک این ترکیب می‌پردازد.
كلمات كليدي : خواص ساختاری و مغناطیسی ، CaSi ، تابع چگالی
تاريخ دفاع : 1390-06-30