بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940225765
نام و نام خانوادگي : الهه قاسمی
عنوان پایان نامه : کارکرد گرافیک در توسعه فرهنگ زیست‌محیطی (لزوم هوای پاک و مساله ترافیک)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اسدالله طبیب زاده
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش به کارکرد گرافیک در توسعه فرهنگ زیست‌محیطی با تأکید بر لزوم هوای پاک و مسأله ترافیک پرداخته شد. دستیابی به کارکردهای گرافیک رشد شرایط زیست محیطی و رسیدن به هوای پاک و برطرف کردن مسأله ترافیک مشکلات ناشی از آن و هم چنین بررسی تاثیر گرافیک بر آموزش شهروندان مساله محیط زیست از جمله اهداف این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر بر اساس هدف، نظری- کاربردی؛ از منظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای- آرشیوی است. هم چنین، ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت میدانی، فیش برداری از منابع مکتوب، و نسخه برداری از منابع آرشیوی بوده است. مسأله ای که این پژوهش در پی یافتن پاسخی بر آن است این مورد می باشد که چگونه گرافیک محیطی می تواند در توسعه فرهنگ در شهر نقش داشته باشد؟ و دیگر اینکه چه اقداماتی می توان در زمینه طراحی گرافیک محیطی انجام داد تا شهروندان را به مساله محیط زیست ترغیب کرد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن دارد که در طراحی گرافیک محیطی شهری سیستم بایستی كاربردی و در ارتباط با تمام فرم های ترافیكی و راهنمایی و رانندگی باشد. طراحان گرافیک می توانند با آگاه سازی شهروندان به کاهش آلاینده ها و رسیدن به هوای پاک کمک کنند. استفاده از عناصر گرافیک شهری چون سیستم های مسیریابی، پیکتوگرام ها و بهره مندی از ویژگی های پیام رسانی و تبلیغاتیِ گرافیک دو مسیری هستند که می توانند در باب آموزش مسئله ترافیک و هوای پاک، در محیط شهری موثر واقع شوند. کلمات کلیدی: گرافیک، محیط زیست، هوای پاک، ترافیک
كلمات كليدي : گرافیک، محیط زیست، هوای پاک، ترافیک.
تاريخ دفاع : 1397-06-18