بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950190136
نام و نام خانوادگي : مجيد خلجي
عنوان پایان نامه : سنتز و شناسایی نانو ذرات پلیمری بر پایه کیتوسان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محبوبه منوچهری ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
رضا غياثي
چكيده : کیتوسان یک پلی ساکاریدطبیعی است که طی دو دهه گذشته مورد توجه علمی زیادی بوده است .کیتوسان یکی از پلیمرهای زیست تخریب پذیر و زیست سازگار با بدن است و به همین دلیل امکان استفاده از آن در زمینه سنتری مورد توجه می باشد. هدف از این تحقیق تعیین عوامل موثر و شرایط بهینه تهیه نانو ذرات کیتوسان/تری پلی فسفات است. در این تحقیق با تغییر پارامترهای موثر در تهیه نانو ذرات پلیمری بر پایه کیتوسان شرایط بهینه سنتز را تعیین گردید و این تکنیک مبتنی بر شیمی سبز می باشد که در آن از حلال آلی و در دمای بالا استفاده نمی شود این ماده به عنوان جاذب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. کیتوسان با تری پلی فسفات عامل دار شده و به منظور جذب و رهایش داروی ایبوپروفن در محیط شبیه سازی شده معده و روده انسان استفاده شد. ایبوپروفن یا بروفن داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی است که برای تسکین علائم التهاب مفصل ،قاعدگی دردناک، حملات نقرس و نیز به عنوان تب‌بر وضد درد به ویژه در دردهای ناشی از التهاب استفاده می‌شود. بنابراین دارو بدون جذب مناسب در بدن از طریق کلیه و مجاری ادراری دفع شده و اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت در نتیجه برای رفع آن استفاده از سیستم رهایش آهسته استفاده می شود . در این مطالعه ابتدا pH بهینه دارو مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج بدست آمده محیط اسیدی بهترین تاثیر را در جذب داروی مورد مطالعه داشته است. ایزوترم های جذب و رهایش انجام شده به وسیله ی uv-vis مورد بررسی قرار گرفت.
كلمات كليدي : کلید واژه: کیتوسان ، تری پلی فسفات ، پلیمر،ایبوبروفن،دارورسانی،رهش
تاريخ دفاع : 1397-06-10