بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940039453
نام و نام خانوادگي : شقایق قورچی بیگی
عنوان پایان نامه : بررسی حساسیت‌زایی نانو ذرات و نانو داروهای ضد قارچ، سنتز شده با روش تست زئین و تست RBC
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي كاربردي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهره نفیسی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سکینه منصوری ,
چكيده : در درمان بیماری‌های قارچی از داروها و پمادهایی استفاده می‌شود که از طریق پوست جذب‌شده، استفاده از نانو داروها و نانو ذرات در داروهایی از قبیل اکونازول، فلوکونازول، کلوتریمازول و....موجب افزایش میزان جذب این داروها در پوست شده لذا بررسی میزان حساسیت‌زایی در این داروها و در داروهای حاوی این نانو ذرات از اهمیت بسیاری برخوردار است.در این تحقیق میزان تحریک زایی و حساسیت‌زایی از طریق دو روش تست RBC، و زئین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در روش تست زئین از پروتئین زئین که شباهت ساختاری زیادی به کراتین موجود در پوست دارد استفاده می‌شود و ماده مورد نظر در تماس با این پروتئین قرار گرفته و عملیات هضم، تقطیر و...انجام می‌گیرد.در روش تست RBC، از خون گوساله جهت سنجش میزان تحریک زایی ماده مورد نظر استفاده می‌شود و بر اساس همولیز گلبول‌های قرمز و پروتئین هموگلوبین است. اثر تماس گلبول‌های قرمز با مواد شوینده و فعال اندیکاتور اکسی هموگلوبین آزاد می‌شود.و هرچه هموگلوبین بیشتری آزاد شود درواقع تحریک زایی ماده ،بیشتر است نتایج حاصل از این تست، حاکی از این است که میزان تحریک زایی پوست توسط نانو داروها و نانو ذرات تولیدشده کم است.
كلمات كليدي : بیماری‌های قارچی - نانو دارو-نانو ذرات -روش تست RBC
تاريخ دفاع : 1396-10-20