بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930313272
نام و نام خانوادگي : مهرداد نحریری
عنوان پایان نامه : طراحى سيستم توليد سه گانه براى يك ساختمان سبز نمونه در شهر تهران بااستفاده از انرژى زمين گرمايى
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرش میرعبداله لواسانی ,
چكيده : در این پایان¬نامه هدف طراحى سيستم توليد سه گانه براى يك ساختمان سبز نمونه در شهر تهران بااستفاده از انرژى زمين گرمايى بود. انرژی زمین گرمایی بر خلاف سایر انرژی¬های تجدیدپذیر محدود به فصل، زمان وشرایط خاصی نبوده و بدون وقفه قابل بهره¬برداری می¬باشد. همچنین قیمت تمام شده برق در نیروگاه¬های زمین گرمایی با برق تولیدی از سایر نیروگاه¬های متعارف(فسیلی)قابل رقابت بوده دلیل ان به دلیل کاهش اثرات زیست محیطی و هزینه¬های جاری است. در این پژوهش، طراحی سیستم تولید سه گانه برای یک نمونه ساختمان سبز در شهر تهران و با استفاده از انرژی زمین گرمایی انجام شد. این تحقیق در قالب تولید حرارت برای سیستم CCHP سبز توسعه می¬یابد که در دیگر مطالعات صورت نگرفته است. در این تحقیق سعی شد تا میزان حرارتی که از منبع انرژی زمین گرمایی جذب می¬شود بر اساس روابط انتقال حرارت و ترمودینامیک مدل¬سازی شود. که این مدل¬سازی بر اساس نرم افزار MATLAB و EES صورت پذیرفت. همچنین استفاده از سیالات ارگانیک رانکین در تولید برق در سیستم¬های تولید همزمان به کار گرفته شد. نتایج نشان می¬دهد. که برای تأمین سرمایش یک مجتمع مسکونی به 232 کیلووات حرارت سرمایش و 116 کیلووات بار گرمایشی مورد نیاز است. همچنین میزان برق مصرفی برای حداکثر زمان پیک برابر 200 کیلووات می¬باشد. انرژی زمین گرمایی حاصل با استفاده از مبدل هم¬محور توانست 3 مگاوات حرارت را از زمین استخراج نماید و این امر منجر به آن شد که بتوان بر اساس این منبع گرمایی هم توان گرمایشی، سرمایشی و برق مجتمع مسکونی را تأمین نمود و نیازی به بویلر و یا موتورگازسوز کمکی نباشد و به هدف کمترین تولید آلاینده¬های زیست محیطی دست یافت. این طراحی منجر به آن شد که استفاده از انرژی فسیلی صفر گردد و بتوان با انرژی پاک تقاضاهای موجود را برطرف نمود. کلمات کلیدی:تولید همزمان، انرزی زمین گرمایی، CCHP
كلمات كليدي : تولید همزمان، انرزی زمین گرمایی، CCHP
تاريخ دفاع : 1397-06-05