بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940443499
نام و نام خانوادگي : میترا امیری
عنوان پایان نامه : تحلیلی بر تصویرسازی کتابهای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان از سال 1345 تا 1369 (با مطالعه موردی آثار نورالدین زرین کلک و علی‌اکبر صادقی و فرشید مثقالی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهیار خراباتی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه هنر تصویرگری کتاب کودک توجه و اهمیت زیادی پیدا کرده است چون تصویرگری کتاب زمینه مناسبی برای ایجاد کارهای خلاق و برجسته برای انتقال مفاهیم برای کودکان را فراهم می کند و تصاویر کتاب اولین وسیله برای درک و آشنایی آنها با دنیای اطراف آن است که هنوز آن را به طور درستی تجربه نکرده‌اند، برای همین تصویرگران کتاب‌های کودک و نوجوان بار مسئولیت زیادی برعهده دارند چون هنر آنها تأثیر عمیقی بر آگاهی هویت و ضمیر کودک و نوجوان بر جا می‌گذارند. و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از بزرگترین ناشر کتابهای کودک و نوجوان، یکی از اهداف اصلی خود را از تولید کتاب، حفظ و تقویت هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان، ایران زمین بیان می‌کند. از این جهت با توجه به اهمیت کار تصویرگری کتابهای کودک و نوجوان و نقش تأثیرپذیری آن بر مخاطب خود به بررسی تصویرگری داستان‌های حماسی که ریشه در هویت ملی ما دارند، پرداخته ام.در این پژوهش تحلیلی کاربردی برآثار هنرمندان برخاسته از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ویژه زرین کلک، صادقی و مثقالی انجام گرفته است و در نتیجه با مقایسه اهداف و کارکرد آثار سعی شده که شیوه ی اجرایی و نحوه ی بیان هنری هریک ازاین افراد مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد. كليدواژه ها: تصویرسازی، کانون پرورش فکری، نورالدین زرین کلک، علی‌اکبر صادقی، فرشید مثقالی
كلمات كليدي : تصویرسازی، کانون پرورش فکری، نورالدین زرین کلک، علی‌اکبر صادقی، فرشید مثقالی
تاريخ دفاع : 1396-06-13