بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950170598
نام و نام خانوادگي : اکرم ایرج
عنوان پایان نامه : اثر ضد التهابی روغن‌های گیاهی در مقایسه با کورتیکو استروئیدها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مرجانه صمدی زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آذر باقری قمی ,
چكيده : ترکیبات گیاهی در صنعت امروز جزیی جدا ناپذیرند و یکی از مباحث مهم به ویِژه در بخش فرآورده آرایشی و بهداشتی را شامل می شوند. فرآورده‌های گیاهی نسبت به مواد شیمیایی عوارض کمی داشته و اثرات فارماکولوژیک مؤثری بر پوست دارند و باتوجه به اینکه داروهای ضد التهاب موضعی نقش محوری در درمان التهابات پوستی نظیر انواع قرمزی، خارش و سیاهی دورچشم (التهاب شایع) ایفا می‌کنند. با این حال استفاده‌ی نامناسب از آنها باعث ایجاد عوارض پوستی از جمله آتروفی، جذب سیستمی می‌شود. به طوری که در سال‌های اخیر روند افزایشی وقوع اختلالات درماتولوژیک ناشی از داروهای ضد التهاب با عوارض سیستمیک مشاهده شده است. بنابراین هدف از این مطالعه، مشاهده اثر ضد التهاب سینرجیسم مواد مؤثره موجود در عصاره‌های (چای سبز، برگ بلوط، گل میمون، برگ‌های بادرنجبویه، مگنولیا) در کرم پوستی در مقایسه با دارو نما و نهایتاً مقایسه قدرت اثر آنها در مقایسه با کرم حاوی داروی ضد التهاب موضعی (بتامتازون، هیدروکورتیزون) می‌باشد. طی تست‌های انجام گرفته شده اعم از (بالینی و آزمایشگاهی) عصاره‌های مذکور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. به طوری که در بررسی آزمایشگاهی صورت گرفته بر روی کشت فیبروبلاست های انسان، واکنش التهابی شبیه سازی گردید. که نهایتاً التهاب‌های ایجاد شده، در حضور داروهای ضد التهاب و عصاره‌های گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از آن است که سینرجی عصاره‌های گیاهی با اثرات فارماکولوژیک داروهای ضد التهاب قابل مقایسه می‌باشد و نهایتاً بدون ایجاد اثرات و عوارض جانبی در درمان و فروکش کردن التهاب در اختلالات التهابی مفید می‌باشد.
كلمات كليدي : عصاره گیاهی، داروی ضد التهاب، کرم پوستی، عوارض جانبی
تاريخ دفاع : 1397-06-19