بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930306288
نام و نام خانوادگي : سید رضا رضوی دریاسری
عنوان پایان نامه : بهبود کیفیت خدمات در استاندارد 802. 11e با استفاده از کنترل‌کننده پویا برای کاربردهای چندرسانه‌ای
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سید جواد میرعابدینی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی در این پژوهش، بهبود کیفیت سرویس چندرسانه‌ای در شبکه‌های محلیِ بی‌سیم است‌. ارائه چنین پشتیبانی، از کنترل کیفیت خدمات در استاندارد بی‌سیم چالش‌برانگیز است؛ زیرا استاندارد اصلی بی‌سیم پشتیبانی از کنترل کیفیت خدمات را در نظر نمی‌گیرد‌. به‌منظور تقویت پشتیبانی از کنترل کیفیت خدمات استاندارد اصلی IEEE802. 11 جهت تأمین کیفیت سرویس با انجام تغییراتی در فریم داده لایه MAC و استفاده از توابع دسترسی ترکیبی با تنظیم الگوریتم کنترل پذیرش‌، استاندارد IEEE802. 11e را معرفی کرده است؛ اگرچه استاندارد 802. 11e تا حدودی از خواسته‌های کنترل کیفیت خدمات پشتیبانی می‌کند، اما چندین چالش وجود دارد که باید برای پشتیبانی جامع از کنترل کیفیت خدمات به آن اشاره کرد‌. در این استاندارد علاوه بر استفاده از تابع ترکیبی، دسترسی به رسانهHCF، بعضی الگوریتم‌ها را به‌منظور بهبود نرخ گذردهی و تأخیر در شبکه ارائه نموده است‌. این الگوریتم‌ها سعی دارند پارامترهای (لایه دسترسی به رسانه MAC) را به‌صورت استاتیک یا پویا تغییر دهند‌. الگوریتم‌هایی که پارامترها را به‌صورت استاتیک تغییر می‌دهند‌. در آن از تنظیم مجدد ایستا جهت پنجره رقابت استفاده می‌شود‌. این رفتار اجازه نمی‌دهد که گره‌ها با شرایط شبکه، سازگاری داشته باشند‌. دسته دوم از الگوریتم‌های ارائه‌شده سعی می‌کنند مقادیر پارامترها را بر اساس وضعیت شبکه اختصاص دهند‌. این الگوریتم‌ها در شرایط مختلف به‌صورت تطبیقی بهتر عمل می‌کنند‌. در این پایان‌نامه یک الگوریتم پویا برای اختصاص دادن مقادیر پارامترها با توجه به وضعیت شبکه ارائه شده است‌. الگوریتم پیشنهادی جریان‌های صوتی و تصویری را همراه با جریان‌های الاستیک در نظر می‌گیرد و از مزایای هر دو الگوریتم انطباقی و جستجوی تکراری استفاده می‌کند‌. اگر جریان‌های صوتی یا تصویری وجود داشته باشند، اولویت ارسال بسته‌ها به آن‌ها داده می‌شود؛ اما اگر جریان‌های چندرسانه‌ای وجود نداشته باشند، همه پهنای باند به جریان‌های الاستیک داده می‌شود‌. به‌منظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادی، الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم‌های مشابه، با استفاده از شبیه‌ساز OMNET شبیه‌سازی می‌شوند‌. درنهایت نشان داده شد که الگوریتم پیشنهادی ازلحاظ افزایش نرخ گذردهی و کاهش تأخیر و پشتیبانی از جریان‌های چندرسانه‌ای، نسبت به الگوریتم‌های دیگر بهتر عمل می‌کند‌. کلیدواژه: کیفیت خدمات چندرسانه‌ای، فرصت انتقال، شبکه‌های بی‌سیم محلی، جریان‌های الاستیک‌.
كلمات كليدي : کیفیت خدمات چندرسانه‌ای، فرصت انتقال، شبکه‌های بی‌سیم محلی، جریان‌های الاستیک‌.
تاريخ دفاع : 1397-04-17