بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930565667
نام و نام خانوادگي : طاهره مسجدی
عنوان پایان نامه : بررسی وبهینه سازی روش مولکولی بر پایه PCR جهت بررسی ترکیبات دست ورزی شده ژنتیکی(GMO) درانواع فرآورده های سویا موجود در بازار ایران
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اهمیت اقتصادی سویا در سرتاسر جهان به عنوان یک دانه روغنی و خوراکی برای انسان ودام و همچنین مصارف صنعتی آن همچون سوخت زیستی،این محصول را به هدفی جهت اصلاح ژنتیکی مبدل نموده است. تاکنون روشهای مختلفی به منظور تشخیص و شناسایی سویاهای تراریخته تایید شده و مورد استفاده قرار گرفته است.از شایع ترین راه اندازها و پایان دهنده ها ی به کار رفته در سویا های تراریخته پروموتر CaMV35s با منشا ویروس موزاییک گل کلم و پایان دهنده NOS با منشا آگروباکتریوم تومفاشینس می باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی حضور سویاهای اصلاح شده ژنتیکی،غربالگری تست PCR توسط مارکرهای Camv35S و tNOS صورت گرفت. 16 نمونه فرآورده های غیر گوشتی دارای سویا به صورت تصادفی از مناطق مختلف تهران جمع آوری گردید. دو جفت پرایمر جهت تکثیر CaMV35s با منشا ویروس موزاییک گل کلمی و tNOS منظور گردید.حضور هر کدام از عناصر CaMV35s و tNOS مشخصه ای جهت اثبات تراریختگی می باشد.نتایج حاصل از این مطالعه به روشنی حاکی از آن است که درصد بالایی از سویاهای موجود در فرآورده های غیر گوشتی بازار ایران که به مصرف انسان می رسند تراریخته می باشند.از آنجا که ورود و استفاده از سویای تراریخته تایید نشده به بازار ایران غیر قابل اجتناب است،روش های حساس و کمی جهت اجرای برنامه های نظارتی ضروری می باشد. کلمات کلیدی:سویا،تراریخته،Camv35S،tNOS
كلمات كليدي : :سویا،تراریخته،Camv35S،tNOS
تاريخ دفاع : 1395-11-26