بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900757953
نام و نام خانوادگي : مرتضی احمدی فر
عنوان پایان نامه : حفاظت از خطوط انتقال آب با کاربرد توربین های میکرو بجای شیرهای فشارشکن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : هومن حاجی کندی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین ترابیان ,
چكيده : شيرهاي فشارشكن در طراحي شبكه هاي توزيع آب شرب و خطوط انتقال آب خصوصا در نقاطي كه اختلاف سطح زمين چشمگير باشد اجتناب ناپذير است. اينگونه شيرها با استفاده از فشار آب و اغتشاش در جريان انرژي مازاد آب را مستهلك كرده و فشار را به ميزان دلخواه در خروجي شير تحويل مي دهند. نكته حائز اهميت در اين موضوع هدر رفت انرژي توليد شده توسط پمپ ها و يا انرژي ثقلي مي باشد. در دنياي امروز ذخيره انرژي و كاربرد انرژي هاي پاك اهميت فوق العاده زيادي دارد و مهمترين پيامد آن عدم نياز به استفاده از سوخت هاي فسيلي و كاهش آلودگي هاي ناشي از آن خواهد بود. لذا در اين تحقيق امكان استفاده از ميكروتوربين ها در خطوط توزيع و انتقال آب مطرح شده و بررسي مي شود كه آيا با استفاده از اين امر امكان توليد انرژي بجاي هدر دادن آن در شيرهاي فشار شكن وجود دارد؟ در ادامه با بكارگيري يك نمونه آزمايشگاهي ميزان انرژي توليد شده و انرژي مستهلك شده برآورد شده و سعي مي شود فرمول هايي براي آن ارائه گردد. در پايان در اين تحقيق در شبكه هاي توزيع و انتقال آب بجاي هدر دادن انرژي مازاد توسط شيرهاي فشارشكن ، توليد انرژي توسط ميكروتوربين ها توصيه مي گردد.
كلمات كليدي : خطوط انتقال آب ، توربین های میکرو ، شیرهای فشارشکن
تاريخ دفاع : 1393-11-28