بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930285433
نام و نام خانوادگي : سونیا رحیم زاده
عنوان پایان نامه : بررسی طراحی وسایل سرگرم کننده به منظور ایجاد اشتها بیشتر در کودکان 3 تا 7 سال و ترغیب آنها به خوردن وعده های غذایی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سالومه سروری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد نوری ,
چكيده : فرآیند طبیعی رشد وتکامل فیزیکی در کودکان اهمیت زیاد دارد، هر بیماری که کودک به آن مبتلا می شود می تواند اثر سوء برروی رشد وتکامل وی بگذارد.بعلاوه،رشد طبیعی (افزایش وزن،قد یا اندازه یک قسمت از بدن( و تکامل وافزایش مهارت در قسمت های مختلف بدن جهت انجام اعمال طبیعی،در رابطه با عملکرد خوب تغذیه ای است ،که این هم براساس سن و مرحله تکاملی کودک متفاوت است. عاد ت های غذا خوردن (خوب و بد ) در کودکی شکل می گیرد و بسیاری از بیماری هایی که با تغذیه در ارتباط اند و در دوره بزرگسالی خود را نشان می دهند ، ریشه در تغذیه بد دوران کودکی دارند وهمانطور که در قسمت پیش اشاره شد رشد ذهنی (مغزی ) و جسمی کودکان با تغذیه آنها ارتباط مستقیم دارد. عادت رایج در بین کودکان که باعث نگرانی والدین می باشد امتناع از غذا خوردن است. این دوره تجربه سختی برای والدین است،چون آنها در مورد کافی بودن رژیم غذایی کودکان خود نگران بوده و به خاطر رفتار نا معقولی که کودک در ارتباط با تغذیه از خود بروز می دهد، ناامید می شوند. با توجه به موضوع بهداشت و سلامت و تغذیه کودک و نقش آن در سلامت جامعه ،انجام تحقیق در این زمینه بسیار ارزشمند می باشد. به همین دلیل طراحی و ساخت یک محصول کارآمد بر اساس استاندارد های طراحی و نیاز استفاده کننده،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش معرفی راهکار وطراحی وسیله ای جهت ارتقاء و افزایش میزان اشتها در کودکان و ایجاد تمایل و رغبت به خوردن غذا و در نهایت بهبود رفتار تغذیه ای کودکان می باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده نتایج بدست آمده و محصول نهایی: سینی غذا خوری کودک با قابلیت جابه جایی آسان که به صورت مجموعه ای کامل از عملکردها و امکانات مطلوب جهت ارتقاء و افزایش کیفیت تغذیه کودک طراحی شده است.در این مجموعه ماگ و عینک واقعیت افزوده به جهت ترغیب بیشتر کودک در سطوح سنی تعیین شده به غذا خوردن را ممکن میسازد.
كلمات كليدي : وسایل سرگرم کننده، کودکان، وعده های غذایی
تاريخ دفاع : 1396-10-04