بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940027545
نام و نام خانوادگي : لیلا موسی خانی
عنوان پایان نامه : غربالگری روش های ازدیاد برداشت با در نظر گرفتن پارامترهای فنی و اقتصاد
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علیرضا بستامی
استاد مشاور () : ,
چكيده : نفت عمده ترین منبع تامین انرژی در جهان می باشد و تولید آن از مخازن نفت همواره با مشکلات زیادی همراه است. تقاضای روز افزون جهانی برای نفت و فراورده های آن، کاهش تولید طبیعی از مخازن نفتی، ملاحظات درباره آینده ذخایر هیدروکربوری، مبحث تولید بهینه و در نهایت افزایش قیمت نفت در چند سال اخیر باعث توجه روز افزون به روشهای ازدیاد برداشت شده است. با توجه به حساسیت بالای انجام این روش ها از نقطه نظر فنی همچنین هزینه بالای آنها جهت اعمال در مخزنی که یا به نیمه دوم عمر خود رسیده اند یا دارای نفت سنگین هستند، نیازمند انجام چنین بررسی و تحقیقی جهت انتخاب بهترین روش بازیافت نفت با توجه به امکانات موجود هستیم. در تحقیقات گذشته روش های متعددی برای پیش بینی روشهای ازدیاد برداشت ارائه شده است که عبارتند از روش های آزمایشگاهی، تحلیلی، شبیه سازی مخازن با کامپیوتر. شناختن عوامل موثر بر تعیین نوع روش ازدیاد برداشت نفت برای یک مخزن خاص می تواند تا حد زیادی به شناخت بیشتر غربالگری منجر شود. بعلت پیچیده بودن جریان سیال در مخزن می توان از مدل های آزمایشگاهی استفاده کرد. با توجه به اینکه بعضی از خواص سیال و سنگ درون مخزن در تعیین روش های ازدیاد برداشت موثر می باشد در این ارتباط جداول مختلفی وجود دارد که محدوده های خواص موثر در هر روش ازدیاد برداشت را مشخص می نماید بطوریکه جهت تعیین روش ازدیاد برداشت مناسب با یک مخزن خاص می توان از مقایسه خواص این مخزن با جداول موجود پی به روش ازدیاد برداشت متناسب با آن ببریم. در این ارتباط جدول تا بر یکی از کاملترین جداول می باشد که توسط تا بر و مارتین ارائه شده است. با مطالعه مخازن سراسر جهان که تولید نفت آنها از طریق روشهای ازدیاد برداشت صورت می گیرد. با توجه به اینکه باید داده های واقعی را ملاک عمل قرار داد سعی می شود اطلاعات مخازن سراسر جهان را که تولید نفت آنها از طریق روشهای ازدیاد برداشت صورت می گیرد جمع آوری کرده و آنها را ملاک عمل قرار دهند. از آنجائی که روابط ریاضی خاصی بین مقادیر خواص تعیین کننده هر روش ازدیاد برداشت با آن روش وجود ندارد لذا از داده های جمع آوری شده جهت پیش بینی روش های ازدیاد برداشت توسط شبکه های هوشمند عصبی استفاده می شود. در این تحقیق اطلاعات مربوط به روشهای ازدیاد برداشت جمع آوری شده و از جدول تا بر به عنوان اطلاعات مرجع استفاده شده این نرم افزار شامل سه شیت است که در شیت اول جدول تا بر، جدول اطلاعات ورودی توسط کاربر، جدول نتایج و جدول محاسبه خطا برای هر پارامتر طراحی شده و از طریق ماکرونویسی در محیط ویژوال بیسیک کدنویسی مربوط به مقایسه پارامترهای ورودی با جدول تا بر را نوشته و در شیت دوم دکمه شروع و صفحه ای برای اطلاعات ورودی کاربر طراحی کرده و در شیت سوم ستون میانگین خطا و جدول نتایج را قرار داده و دو نمودار نتایج طراحی شده و در نهایت برای سنجش درستی عملکرد این برنامه از روش مقایسه ای با نرم افزارEOR Guide موجود در صنعت نفت استفاده شده و نتایج به دست آمده از 10 مخزن مجزا را مورد مطالعه قرار داده.
كلمات كليدي : غربالگری ، روش های ازدیاد برداشت ، پارامترهای فنی و اقتصاد
تاريخ دفاع : 1397-04-25