بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950271922
نام و نام خانوادگي : هدی السادات واقفی رضایی
عنوان پایان نامه : ارائه شیوه نامه استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک در پروژه های تونل شهری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مجتبی جعفری صمیمی ,
چكيده : بی شک یکی ازمهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور، پروژه های عمرانی آن کشور است. پروژه هایی که ساخت آنها با گسترش شهرها، افزایش روزافزون جمعیت و نیازهای جامعه شهری، اهمیت فراوانی یافته و با صرف هزینه های بسیار بالا بنا شده اند و نیازمند دستورالعملی جامع جهت نگهداری می باشند . تحقیق حاضر با هدف ارائه شیوه نامه در حوزه ی نگهداری و بر پایه استراتژی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک تدوین شده است . برای نیل به این هدف گام های مختلفی انجام گردید . در اولین گام پس از مطالعات کتابخانه ای در حیطه عنوان تحقیق و مصاحبه با خبرگان چهار سیستم روشنایی، تهویه، اعلام و اطفای حریق به عنوان سیستم های حیاتی تونل انتخاب شده، و با روش تجزيه و تحليل اثرات و حالات شكست، به شناسایی انواع خرابی ها در این سیستم ها و پس از آن محاسبه عدد اولویت ریسک و تقسیم بندی سطوح ریسک اقدام گردید . در گام بعدی با روش فرآیند تحلیل شبکه اي، استراتژی نت مناسب با توجه به معیارهای درنظرگرفته شده در این تحقیق، برای سطوح مختلف ریسک مشخص شد . در ادامه برنامه نت با درنظرگرفتن مفهوم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نگاشته شد و در گام آخر، با توجه به داده های بدست آمده از مراحل قبل و با مطالعات دستورالعمل های مشابه و همچنین با درنظرگرفتن مشخصات تجهیزات به کار رفته در تونل شهری و نظرات و تجربیات خبرگان، اقدام به تنظیم شیوه نامه براساس نت مبتنی بر ریسک در پروژه تونل شهری با مشخص شدن فعالیت های برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات گردید. در این تحقیق، نظرات و تجربیات افراد خبره در زمینه اجرا و نگهداری تونل شهری، در بخش های مختلف آن، راهنمای بسیار ارزنده ای بوده و به تحقیق اعتبار خاصی بخشیده است.شیوه نامه به دست آمده می تواند به عنوان دستورالعملی برای نگهداری زمان بندی شده در تونل های شهری در سیستم های مهم و حیاتی باشد.همچنین می تواند الگویی برای سایر تنظیم شیوه نامه برای سایر سیستم ها قرار گیرد. واﮊگان کلیدی: شیوه نامه - نگهداری مبتنی بر ریسک – نگهداری و تعمیر (نت)– تونل شهری
كلمات كليدي : شیوه نامه - نگهداری مبتنی بر ریسک – نگهداری و تعمیر (نت)– تونل شهری
تاريخ دفاع : 1397-03-29