بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940295624
نام و نام خانوادگي : هوشنگ ثابت
عنوان پایان نامه : طراحی کنترل مدل پیش بین مبتنی بر مدل دارای عدم قطعیت (sMPC) دولایه برای ریز شبکه های دارای عدم قطعیت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : کنترل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امین رمضانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
آریا عقیلی آشتیانی
چكيده : یک طرح کنترلی دو لایه‌ای مبتنی بر عملیات کنترل پیش بین مدل (MPC) در دو مقیاس زمانی مختلف برای مدیریت انرژی در یک ریزشبکه متصل به شبکه اصلی شامل یک باتری، یک میکرو توربین، یک سیستم سلول فتوولتاییک خورشیدی(pv)، یک بار جزئی غیرقابل پیش‌بینی و ورودی از شبکه الکتریکی، پیشنهاد می‌شود. بهینه ساز سطح بالا در یک مقیاس زمانی کند اجرا می‌شود، روی یک مدل ساده‌سازی شده از سیستم تکیه می‌کند و مسئول محاسبه شرایط عملیاتی اسمی برای هر مؤلفه ریزشبکه درطی یک بازه زمانی طولانی، معمولاً یک روز، با دوره زمانی نمونه‌گیری 15 دقیقه‌ای می‌باشد تا یک شاخص عملکرد اقتصادی را بر اساس پیش‌بینی‌های موجود برای تولید سلول فتوولتاییک و بار درخواستی، بهینه‌سازی کند. کنترل کننده سطح پایین در تناوب بالاتر، معمولاً یک دقیقه، اجرا می‌شود، روی یک الگوریتم MPC تصادفی (sMPC) تکیه می‌کند و عملیات ریزشبکه را جهت به حداقل رساندن اختلاف درطی هر بازه زمانی 15 دقیقه‌ای بین تبادل انرژی برنامه‌ریزی شده و تبادل انرژی واقعی و درنتیجه جلوگیری از جریمه‌ها، تنظیم می‌کند. روش SMPC برطبق یک راهبرد افق انقباضی اجرا می‌شود و برآورده شدن قید‌های احتمالی را تضمین می‌کند. مدلها و شبیه‌سازی‌های مفصل تر از سیستم کنترل کلی ارائه خواهد شد.
كلمات كليدي : شرایط شاخص - نسل توزیع شده، کنترل سلسله مراتبی، کنترل پیش بینی مدل تصادفی (sMPC)، عدم اطمینان.
تاريخ دفاع : 1397-02-11