بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165569
نام و نام خانوادگي : صفورا تیموری
عنوان پایان نامه : بررسی تصویر سازی بازیهای علمی آموزشی با تأکید بر آموزش الفبای فارسی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کودکان بسیار مؤثر است و نقش مهمی در پیشرفت علم و دانش کودکان دارد و از طرفی انتخاب اسباب بازی مناسب برای کودک در هر سنی حائز اهمیت است؛ به طوریکه بهترین و مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان به ویژه در سنین دبستان و پیش دبستان، اسباب بازی های آموزشی است. چراکه این گروه از اسباب بازیها موجب پرورش تفکر، تخیل، سرگرمی و از همه مهمتر یادگیری بهتر او می شود. تحقیق حاضر به مطالعه و بررسی تصویرسازی در اسباب بازیهای علمی اموزشی در حیطه آموزش الفبای فارسی می پردازد. این پژوهش به این پرسش ها پاسخ می دهد: چگونه تصویر سازی علمی می تواند در آموزش حروف الفبای فارسی نقش داشته باشد؟ چه اقداماتی می توان در تصویر سازی برای آموزش حروف الفبای فارسی، انجام داد تا کودکان را به یادگیری آن ترغیب کرد؟ آموزش حروف الفبا در حال حاضر با چه روشهایی صورت می گیرد؟ روش تحقیق از نوع تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات از نوع اسنادی و کتابخانه ای است.
كلمات كليدي : تصویرسازی، بازی های علمی آموزشی، الفبای فارسی
تاريخ دفاع : 1397-04-27