بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930563155
نام و نام خانوادگي : يعقوب خلج
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت محدودکننده جدید با ساختار راکتور اشباع شونده در شبکه توزیع
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمود حسيني علي آبادي
چكيده : چکیده پایان نامه با افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی دیگر روش های قدیم محافظت از شبکه به دلایل قابلیت اطمینان پایین، محدودیت انتقال انرژی، نیاز به نگهداری و تعویض و مواردی دیگر روش مناسب و بهینه ای برای حفاظت از شبکه نیستند. به همین منظور در دو دهه اخیر تحقیقات زیادی بر ابداع روش جدید و بهینه صورت گرفته است. در این پایان‌نامه روش‌های نوین کنترل جریان خطا موردبررسی قرارگرفته است. معایب و مزایای انواع محدودکننده‌های جریان خطا اعم از محدودکننده‌های الکترونیک قدرت، محدودکننده‌های ابررسانا. محدودکننده‌های مغناطیسی در ساختارهای مختلف با توجه به نوع محدودکنندگی، قیمت، قابلیت اطمینان و سرعت عملکرد با یکدیگر مقایسه گردیده است. سپس به دلیل مزایا و خصوصیات عالی محدودکننده‌های مغناطیسی در محدود کردن جریان خطا به بررسی تخصصی مدل‌های مختلف این محدودکننده جریان خطا با ساختار هسته اشباع شونده پرداخته شده است. معایب و مزایای این نوع محدودکننده‌ها با توجه به ساختارهای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته و یک نمونه از مدل‌های بهینه شده در نرم‌افزار Ansys Maxwell به روش اجزای المان محدود و به‌صورت سه‌بعدی شبیه‌سازی شده است. معایب این نوع محدودکننده بیان گردیده و در مقابل یک نمونه جدید طراحی و ارائه گردیده شده است. این مدل جدید که یک محدودکننده استوانه‌ای می‌باشد با مدل بهینه شده مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل استوانه‌ای نه تنها قابلیت‌های محدودکننده مغناطیسی بهینه شده را به‌صورت ذاتی دارد بلکه معایب این محدودکننده را از نظر تأثیر بر روی سیم‌پیچ DC و اندازه را پوشش می‌دهد. این محدودکننده در نرم‌افزار اجزای محدود شبیه‌سازی شده و نتایج شبیه‌سازی در پایان‌نامه مورد بحث قرار گرفته است. این مطالعات موجب ساخت یک نمونه آزمایشگاهی در ولتاژ 220 ولت از این محدودکننده استوانه‌ای شده است که در چندین خطای متوالی مورد آزمایش قرار گرفته است. خروجی‌های نرم‌افزار جهت تائید صحت عملکرد با تحلیل ریاضی و نمونه آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است.
كلمات كليدي : هسته اشباع شونده ، المان اجزاي محدود ،ميدان الكتريكي
تاريخ دفاع : 1397-06-06