بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910893154
نام و نام خانوادگي : مهناز ابوالحسنی طرقی
عنوان پایان نامه : فن شناسی و آسیب شناسی تزیینات نقاشی دیواری (نقاشی روی گچ) خانه تاریخی اعرابی (حسینیه سادات) اصفهان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت اشياءفرهنگي وتاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا وحیدزاده ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حميد فدايي
چكيده : بخشی از حیاط شمالی خانه تاریخی اعرابی متعلق به اواخر دوره صفویه مزین به تزئیناتی است که از نظر محتوا در نوع خود منحصربفرد هستند. آن بخش از بنای تاریخی که به نام حسینیه سادات یا پنبه کار شناخته می شود دارای کتیبه هایی با موضوع مرثیه بر سیدالشهدا است و از این جهت نمونه بسیار کهنی از فضاهای ساخته شده جهت مراسم آیینی سوگواری محرم محسوب می شود. این نقوش نفیس سالها زیر لایه های اندودکاری و الحاقات قرار داشت تا اینکه در یک دهه اخیر به تدریج با پیشرفت مرمت در این بنا آشکار گردیدند. پژوهش حاضر به مطالعه فنی و هنری این تزئینات پرداخته و با بررسی آسیب های وارده به این نقوش برای شناخت نیازهای حفاظتی آن کوشیده است. به همین منظور پس از بررسی پیشینه بحث در منابع مکتوب، مطالعات میدانی و آزمایشگاهی برای مستندنگاری نقوش و دسته بندی آنها، شناسایی ساختار تزئینات شامل تکیه گاه، لایه های آستر و بستر و همچنین رنگدانه ها و بست انجام شده و بر همین اساس آسیب شناسی اثر بر اساس عمق نفوذ عارضه ها صورت گرفته است. نتایج مطالعات نشان می دهد که نقوش تزئینی و کتیبه های موجود دراین بنا به صورت خط اندازی و رنگ گذاری مستقیم روی لایه بستر گچی انجام شده اند و برای نقاشی از رنگدانه های سرنج، لاجورد، مالاکیت، اخرا و گل سفید با بست آلی پروتئنی استفاده شده است. مهمترین آسیبهای وارده به اثر عبارتند از پودری شدن لایه رنگ، سست شدن و طبله کردن بستر گچی و کمبودهای بزرگ در سطح نقوش که با توجه به کاربری تاریخی آیینی این اثر نیازمند نوعی بازسازی مستند است. واژگان کلیدی: نقاشی، صفویه، هنرهای عاشورایی، خانه اعرابی، اصفهان، گچ
كلمات كليدي : نقاشی، صفویه، هنرهای عاشورایی، خانه اعرابی، اصفهان، گچ
تاريخ دفاع : 1396-06-22